Een klein deel van de bewoners is al flink duurzaam bezig, maar het is de kunst om iedereen in de wijk mee te krijgen. Hoe bereik je de bewoners? Welke materialen en informatie zijn hiervoor beschikbaar? Zet je in op bewustwording, kennis en informatie verstrekken, of bewonersinitiatieven versterken?

In dit dossier: