De kachel in cultureel centrum de Gelderlandfabriek in Culemborg draait sinds februari 2016 op houtsnippers. Initiatiefnemer van het project is lokaal energiebedrijf Thermo Bello. Het traject van het verzamelen van hout tot het verbranden gebeurt op regionale schaal binnen de zogeheten biomassawaardeketen.

“Het hele proces gebeurt binnen een straal van 30 kilometer rondom Culemborg”, vertelt Gerwin Verschuur van Thermo Bello. “Zo besparen we trans- portkosten. De gemeente Culemborg en stichting Het Geldersch Landschap maken houtsnippers van hout dat vrijkomt bij onderhoud van openbaar groen en grienden. Die snippers gaan voor opslag en drogen naar loonwerkersbedrijf Den Hartog in Culemborg. Daarna vervoeren we de snippers naar de Gelderlandfabriek, waar ze worden verbrand. De voorraadbunker naast de biomassakachel biedt plek voor 40 kuub aan snippers.” T

hermo Bello kreeg subsidie om de financiële haalbaarheid van de biomassawaardeketen te onderzoeken. Verschuur: “Toen er een sluitende businesscase lag, hebben we de kachel aangeschaft; een gezamenlijke investering van gemeenten in de regio Rivieren- land, de Gelderlandfabriek en Thermo Bello.” Maar daarmee ben je er nog niet. Om de houtketel te laten draaien zijn voortdurend houtsnippers nodig en moet de keten in stand blijven. “Om de continuïteit te waarborgen, gaan we met alle ketenpartners – van snipperproducent tot warmteafnemer – een coöperatie oprichten.” Ondertussen zitten ze er in de Gelderlandfabriek warmpjes bij. Na wat opstartproblemen in het begin – te grote houtsnippers, waardoor de opvoervijzel vastliep – draait de biomassakachel nu goed. Verschuur: “Doel is om op termijn nog meer panden in en rondom Culemborg te verwarmen met biomassakachels. De focus blijft regionaal; dat is het meest efficiënt én gunstig voor het milieu.”

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Gerwin Verschuur (Thermo Bello).