Hoom bv, een onderdeel van Alliander, heeft geen winstoogmerk en helpt particuliere woningeigenaren bij de verduurzaming van hun eigen huis. De coöperatie geeft bewoners persoonlijke begeleiding bij de gehele klantreis en vraagt meerdere offertes op voor een buurt- of wijkaanpak.

Aanspreekpunt lokale gemeenschap

Ron de Graaf, directeur van Hoom: “Alliander wil helpen om de warmte- en stroomvraag te reduceren. Afwegen wanneer we nog in het gas- en stroomnet moeten investeren is een uiterst complex vraagstuk en vraagt om langetermijnstrategie. Wij willen nauw betrokken zijn bij dit proces.” Vanaf 1 januari 2017 vormt Hoom een coöperatieve organisatie en fungeert zij altijd als het aanspreekpunt in de lokale gemeenschap, legt contact met de bewoners en zorgt voor marketing en leads.


"Een klik met elkaar hebben is de eerste succesfactor, naast het kennen van elkaars kwaliteiten"
Michael Boddeke, directeur deA en bestuurslid Hoom

Michael-Boddeke

Lokaal draagvlak verbinden

Een van de leden van Hoom is deA; de grootste energiecoöperatie in Apeldoorn. Michael Boddeke is directeur van deA en wordt bestuurslid van Hoom: “De belangrijkste reden voor deze hervorming is dat het eigenaarschap en zeggenschap bij de lokale energiecoöperaties komt te liggen. Zo kunnen we gezamenlijk richting geven. We verbinden lokaal draagvlak aan landelijk georganiseerde professionaliteit, expertise en deskundigheid.” Samenwerken in deze context vraagt een lange adem. Snelle successen zijn er niet. Boddeke: “Een klik met elkaar hebben is de eerste succesfactor, daarnaast het kennen van elkaars kwaliteiten. We kiezen voor een zakelijke, bedrijfsmatige aanpak die professionaliteit en financiële continuïteit op termijn waarborgt.”

Monitoren efficiëntie

Belangrijk wordt de backoffice voor de operaties van lokale energiecoöperaties die aan de slag gaan met energiebesparing. Met een bewoner-volgsysteem waarin markt- en klantinformatie wordt opgeslagen, kan de marketing en communicatie effectiever ingezet worden. Hoom monitort de effecten op basis van het percentage klanten dat uiteindelijk maatregelen neemt, de efficiëntie van de eigen organisatie en de bewonerstevredenheid. Door aan te sluiten bij de lokale klimaatmonitor kunnen ook eindeffecten als bespaarde energie en uitstootreductie bekeken worden.


Tips:

  • Help bewoners zonder winstoogmerk bij het hele traject
  • Leg het eigenaarschap en de zeggenschap bij lokale coöperaties neer, zodat gezamenlijk richting gegeven kan worden
  • Haal voldoende professionaliteit, expertise en kundigheid in huis
  • Verwacht geen snelle successen

Dit artikel komt uit de publicatie Samen Slagen, een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt.