Woningeigenaren passen nog maar mondjesmaat energiebesparende maatregelen in hun woning toe. Bewoners die graag hun woning energiezuiniger willen maken, belanden in een onoverzichtelijk wereld van (lokale) bouw- en installatiepartijen, die vaak tegenstrijdige adviezen geven en beperkt onderling afstemmen. Dit vraagt de nodige kennis, vaardigheden en tijd van de woningeigenaar, met het risico op afhaken tot gevolg.Veel bouw- en installatiepartijen zijn nog gericht op het aanbieden van één of slechts enkele producten. Anderen kijken verder en komen zo meer te weten over verdere wensen en de specifieke situatie van bewoners. Dan blijkt bijvoorbeeld dat, wanneer een woningeigenaar aanklopt voor gevelisolatie, deze ook interesse heeft in andere maatregelen.

Een klantrelatiesysteem kan daar vervolgens bij helpen, bijvoorbeeld bij het benaderen van klanten op het juiste moment met een passende aanbieding. Stel, er is bekend welke bewoners nog enkele beglazing in hun huis hebben. Deze bewoners kunnen dan na de zomer benaderd worden met een herinnering en aanbieding met informatie over wat dit scheelt in comfort en energiekosten.

Voorbeelden uit de praktijk

Een aanpak als Reimarkt van Kuub gaat uit van het organiseren van een totaalaanbod. Dit initiatief bundelt bouw- en installatiepartijen, net zoals een winkel het aanbod bundelt van een groot aantal leveranciers. Voor het energiezuiniger maken van je huis, hoef je daarmee als woningeigenaar niet meer zelf op zoek. Je kunt samen met Reimarkt bepalen hoe dat je je woning wil laten opknappen. Opknappen gaat daarbij verder dan alleen energiebesparende maatregelen.

Hoom biedt ondersteuning bij een buurtgerichte aanpak. Bewoners krijgen een aanbod met 3 offertes per maatregel van voornamelijk lokale partijen. Een voorbeeld van zo’n aanbieding samen met energiecoöperatie Vrijstad en de gemeente Culemborg is hier te vinden. Hoom helpt aan de ene zijde lokale bedrijven met hun marketing en communicatie. En aan de andere zijde woningeigenaren door één loket te bieden voor alle energiebesparende maatregelen en door controle van de kwaliteit van de opgeleverde werkzaamheden. Hoom werkt hiervoor samen met gemeenten, lokale ambassadeurs en duurzame initiatieven.

Vanuit het ondersteuningsprogramma energie van de VNG zijn energieloketten opgezet. Ook hier ontstaan verdere samenwerkingen met bouw- en installatiepartijen. Zo kan het loket direct doorverwijzen naar geselecteerde uitvoerende partijen, en daarmee de stap tot uitvoering voor bewoners te versimpelen. Een voorbeeld van een loket met een totaalaanbod is 033Energie. Meer informatie over de verschillende energieloketten is te vinden op de website van Milieucentraal.

Samenwerking is er ook bij Stichting Energie Zeist. Hier werken gemeente en bewonersinitiatief samen aan een bundeling van bedrijven. Deze aanpak is gericht op het verder uitbouwen van de lokale community en de inzet van energieambassadeurs. Het kan ook nog een stap verder. In Lochem loopt op dit moment een pilot waarbij woningeigenaren hun woning kunnen laten verduurzamen, tegen een maandelijks bedrag dat overeenkomt met de energierekening. Lochem Energie biedt deze pilot aan in samenwerking met Opgewekt Lochem en de gemeente Lochem.

  • Hoom, Kuub en Buurkracht, HIER en de WUR werken samen aan een onderzoek naar de doorontwikkeling en opschaling van bewonersgerichte energiebesparingsaanpakken. Voor vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen met Maud Vastbinder via maud.vastbinder@skao.nl

Tags