Een collectief zonne-energieproject opzetten, hoe pak je dit aan conform de regeling Verlaagd tarief. Stichting 1 miljoenwatt deelt een business case met als doel om samen mee te denken om het maximale uit de regeling te kunnen halen.

Een aantal uitgangspunten rondom de business case:
Een business case draait om:

  1. het maken van keuzes,
  2. onderbouwen van aannames met zoveel mogelijk bewijzen,
  3. rekenen.

Onze conclusie (d.d. 2014 - de regeling Verlaagd Tarief is sindsdien gewijzigd)
Uitgaande van een looptijd van 25 jaar en een gelijkblijvende stroomprijs volgt uit deze business case een terugverdientijd van 17 jaar en een rendement van 2,9%. Op dit moment wordt er door de netbeheerders een apart tarief voor een kleinverbruik aansluiting voor postcoderoos projecten gehanteerd van €45,00 per aansluiting. Zit de oplossing hem in de looptijd? Een rendement van 2,9% is hoger dan de meeste spaarrentes en kan dus best interessant zijn, mits het risicoprofiel vergelijkbaar is. En met een terugverdientijd van 17 jaar is dit wel een aandachtspunt. Zeker wanneer de huidige postcoderoos regeling op papier ‘slechts’ 10 jaar zekerheid biedt. De wetgeving stelt dat bij er bij wijziging, 10 jaar zekerheid wordt gegeven vanaf het moment van oprichting.

Na deze 10 jaar bestaat er de kans dat de fiscale korting (met inachtneming van een overgangsregeling) verminderd of zelfs vervalt. Voor dit risico zijn twee oplossingen denkbaar. 

  1. Na 9 jaar zou er een nieuwe coöperatie kunnen worden opgericht (met dezelfde leden) die de oude installatie overneemt. Deze nieuwe coöperatie heeft vervolgens weer 10 jaar zekerheid. Het is echter nog niet helemaal duidelijk of dit mag. Een mogelijk aandachtspunt hierbij is of de belastingdienst bij de aanvraag voor de nieuwe aanwijzing over 9 jaar stelt, dat voor de ingebrachte installatie al gebruik is gemaakt van het verlaagd tarief en dat er dus al gebruik is gemaakt van rijkssteun wat niet mag.
  2. Interessanter lijkt het om na een periode van 10 tot 15 jaar de zonnepanelen voor 10 tot 20 procent van de aanschafwaarde te verkopen aan de eigenaar van het dak. De eigenaar van het dak heeft dan nog vijftien tot twintig plezier van de zonnepanelen voor een slechts klein deel van de aanschafwaarde. Aandachtspunt hierbij is op welke wijze deze afspraak en financiële commitment met de eigenaar van het wordt vastgelegd.