Begin 2014 was er nog geen uitgewerkte regeling, maar lokale energiecoöperatie Morgen Groene Energie startte gewoon. We timmeren hard aan de weg met onze lokale duurzame energieprojecten en onze de ambitie om zonne-energie voor heel de regio Eindhoven bereikbaar te maken. Aanvankelijk startten we met het werkbaar maken van de regeling en een construct bedenken, later ook in de lobby voor een betere regeling. Samen met anderen, waaronder ODE Decentraal, is veel gelobbyd en mede daardoor is de regeling een aantal keren aangepast en gefinetuned.

Belastingkorting

De verhoging van de belastingkorting zou eigenlijk per 1 januari 2016 omhoog gaan van 7,5 naar 9 cent. Door een onverwachts amendement eind 2015 werd het nog iets beter. De korting is geen korting meer. Hoe zit het nu? Het gaat voortaan om een volledige vrijstelling van de energiebelasting in de eerste schijf. Dat is 10,07 cent per kWh. Goed nieuws, het is immers meer dan 9 cent. En toch blijf ik sceptisch over het succes van de regeling, want die is nog steeds niet rendabel genoeg. Dat komt doordat tegelijkertijd met de verbetering van de regeling ook de energiebelasting omlaag ging, van 11 naar 10,07 cent per kWh. En ook de stroomprijs is verder gedaald. De postcoderoosregeling werkt alleen goed als het verschil tussen grijs en groen substantieel is, zodat de investering in lokale groene energie echt loont. Het voordeel van de postcoderoosregeling is nu per saldo nog steeds niet groot genoeg ten opzichte van iemand die er niet aan meedoet.

Postcoderoos

En dan is er nog een recente wijziging: de postcoderoos zelf. Voorheen moest de productie-installatie altijd in het hart van de roos liggen. Nu hoeft dat niet meer. Dus wanneer er een geschikte locatie is, kunnen energiecoöperaties een aantrekkelijke postcoderoos vaststellen. Met die verruiming ben ik vanzelfsprekend erg tevreden. Deze aanpassing komt bovenop een reeks eerdere verbeteringen. Zo werd de regeling al toegankelijk voor kleine ondernemers en is de tweede fysieke aansluiting voor grootverbruikers niet meer verplicht.

Al deze wijzigingen hebben geleid tot een flexibeler regeling. Ik ben enorm trots dat de lobby vanuit de lokale energiebeweging daar aan heeft bijgedragen. Al met al zou de postcoderoosregeling nu gunstiger moeten zijn. Maar als je het mij vraagt is het nog lang geen rozengeur en maneschijn. De regeling kan nog zo flexibel zijn, het is nutteloos als de rekensom voor projecten niet klopt. Het rendement blijft te laag. Zoals al vaker betoogd, denk ik dat een rendement van 4 à 6 procent tenminste nodig is. Dat is er nog steeds niet. Daarmee blijft het dus moeilijk om projecten te realiseren zonder extra subsidie of sponsoring.

Niet interessant genoeg

Ik had gehoopt dat de regeling zou leiden tot een groter aandeel lokaal opgewekte groene energie voor Nederland. Dat is keihard nodig om de klimaatverandering te stoppen. Helaas draagt de postcoderoosregeling op deze manier maar weinig bij aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Het is gewoonweg nog steeds niet interessant genoeg. Desalniettemin gaan we bij Morgen Groene Energie door met onze ambitie. We zijn bezig met een nieuw project in Nuenen. En we blijven de ervaringen bij andere lokale energiecoöperaties in de gaten houden, zijn nieuwsgierig naar wat er elders in het land gebeurt en op welke manier projecten van de grond komen. Ook onze lobby voor een verbeterde regeling gaat door. Hoewel we soms wel een beetje moe worden van de politieke onwil in Den Haag.

Blog Zonneparken i.o.

In samenwerking met HIER opgewekt hield MGE in 2014 en 2015 een blog bij over de overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. Aanleiding hiervoor was de regeling Verlaagd Tarief die per destijds van kracht ging. MGE was één van de coöperaties die direct – vaak tegen de stroom in - van start ging met de regeling. Onder het motto “Altijd kijken naar wat kan” lukte het de initiatiefnemers het eerste zonnepark met deze regeling te realiseren. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) Eindhoven bereikbaar te maken. Op 9 februari 2016 is de laatste blog gepubliceerd. 

Alle blogs teruglezen

Handboek 

Bekijk het handboek van Morgen Groene Energie.

Rekenmodule

Bekijk hier de rekenmodules van MGE. Zelf gebruiken? Stuur ons een e-mail.