Willen jullie als VvE zonnepanelen installeren op jullie gezamenlijke dak? Dan kunnen jullie hiervoor SCE-subsidie aanvragen, net als coöperaties. SCE-subsidie aanvragen werkt voor een VvE op een aantal vlakken net wat anders dan voor een coöperatie. Het gaat immers ook om een andere rechtsvorm. Hieronder leggen we uit wat je als VvE moet weten.

Sinds 1 april 2021 vervangt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) de oude postcoderoosregelingZie voor alle informatie over de regeling het kennisdossier SCE.

Wat anders is voor VvE’s

Aan welke voorwaarden moeten VvE’s voldoen voor de subsidie?

Een actueel overzicht van de voorwaarden vind je op de website van RVO. Een deel van de voorwaarden is voor VvE’s hetzelfde als voor coöperaties.

Sowieso gelden de algemene voorwaarden ook voor een VvE. In de algemene voorwaarden staat één uitzondering voor coöperaties die op het dak van een VvE een zonproject willen realiseren: er is geen recht van opstal nodig.

Daarnaast zijn er nog voorwaarden specifiek voor VvE’s. Die vind je hier op de website van RVO.

Moeten alle leden instemmen met het plaatsen van zonnepanelen op ons dak?

SCE subsidie aanvragen kan voor een VvE alleen met een akkoord van de algemene ledenvergadering (ALV). Met welke stemverhouding dit kan, is per VvE verschillen en staat in jullie splitsingsakte.

Meer informatie over stemverhoudingen bij een VvE vind je op de website van VvE Nederland.

Waarom moet je ook van de leden die niet hebben ingestemd met de zonnepanelen de gegevens meesturen met de subsidieaanvraag?

Als de VvE met de algemene ledenvergadering (ALV) besluit om zonnepanelen te realiseren op het gemeenschappelijke dak, en je vraagt als VvE de SCE-subsidie aan, dan doet de hele VvE in principe mee met de subsidieaanvraag.

Wat moeten we doen als een lid van de VvE verhuist?

De nieuwe eigenaar van de woning wordt automatisch het nieuwe lid van de VvE. De afspraken binnen de VvE gelden ook voor de nieuwe eigenaar.

Net als bij een coöperatie moeten ook bij een VvE alle leden binnen de postcoderoos wonen. Hoe werkt dat als een deel van de woningen wordt verhuurd?

Voor de subsidieaanvraag geldt de eis dat alle leden van de VvE op het moment van indienen van de subsidieaanvraag woonachtig of gevestigd zijn binnen de 'postcoderoos' waarvoor er subsidie wordt aangevraagd.

Als een woning wordt verhuurd, is de eigenaar – zoals bijvoorbeeld een belegger – het lid van de VvE. Die is vaak buiten de postcoderoos gevestigd. Dat betekent dat, wanneer een of meerdere woningen worden verhuurd, de VvE in de meeste gevallen geen aanspraak kan maken op de SCE-subsidie.

In dit geval is het wel mogelijk om een coöperatie op te richten, waar de huurders lid van kunnen worden.

Kan ik als huurder meestemmen met de VvE?

Alleen eigenaren zijn lid van de VvE. Een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV (algemene ledenvergadering) van de VvE deelnemen. Dan kan je als huurder meebeslissen in de VvE. Dat is wel aan de eigenaar van de woning.

Het is niet mogelijk om met een volmacht te voldoen aan de voorwaarde van de subsidie dat alle VvE leden binnen de postcoderoos moeten wonen. Ook met een volmacht ben je als huurder geen lid van de VvE. Alleen leden hebben profijt van de opbrengsten van het zonproject. Een huurder kan wel lid worden van een coöperatie die voor een project SCE-subsidie aanvraagt.

Mogen we als VvE ook binnen de postcoderoos een project realiseren op het dak van een ander? v

Nee, de aanvraag moet betrekking hebben op het gebouw of de grond waartoe de VvE is opgericht. Het is wel mogelijk hiervoor een coöperatie op te richten.

Kunnen we deze subsidie als VvE aanvragen als onze leden in verschillende postcoderozen wonen?

Nee, alle leden van de VvE moeten gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos op het moment dat je de aanvraag opstuurt. Jullie kunnen wel een nieuwe coöperatie oprichten voor specifiek de postcodes van de leden die mee willen doen, zolang deze binnen één postcoderoos vallen.

Als we een coöperatie oprichten voor ons zonnepanelenproject, hebben we dan een recht van opstal nodig voor de SCE-subsidie?

Nee, voor VvE’s die voor een zonproject een aparte coöperatie oprichten, geldt dat de coöperatie voor de subsidie geen recht van opstal hoeft te regelen. Zij mogen ook toestemming van de dakeigenaar bewijzen met een huur- of gebruiksovereenkomst.
 

Financiële zaken

Hoe komen we als VvE aan het geld om de zonnepanelen aan te schaffen?

Als VvE heb je verschillende opties om de zonnepanelen te financieren. Je kunt ervoor kiezen om samen met de leden van de VvE het geld hiervoor eenmalig bij elkaar te leggen. Dit doe je dan volgens de deelbreuk die hiervoor in jullie splitsingsakte staat.

Of wellicht hebben jullie voldoende middelen in jullie reservefonds? Dan kunnen jullie die ook voor zonnepanelen inzetten met toestemming van de algemene ledenvergadering (ALV).

Een andere optie is het lenen van het geld bijvoorbeeld bij de gemeente, als deze hiervoor een regeling heeft, of bij de bank. Grotere gemeenten hebben ook vaak een informatieloket speciaal voor verduurzaming van VvE’s.

Tip: VvE Belang heeft meer informatie over financiering van duurzaamheidsmaatregelen op haar website staan.
 

Wat is een reservefonds van een VvE?

Sinds 1 januari 2021 zijn VvE’s verplicht om een goed gevuld reservefonds te hebben. In de praktijk is dit vaak een spaarrekening. Deze is bedoeld voor grotere onderhoudsmaatregelen.

Meer informatie hierover is te vinden in dit artikel van VvE Belang.

Als je als VvE het geld voor de zonnepanelen uit het reservefonds haalt of leent, wie ontvangt dan de opbrengst?

De VvE investeert dan in het geheel in de zonnepanelen. De opbrengsten van de zonnepanelen kun je ook weer terug naar het reservefonds van de VvE laten gaan. Deze kunnen dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden voor verdere verduurzamingsmaatregelen.

Móeten alle leden van de VvE financieel deelnemen aan het project?

Er moet in ieder geval een akkoord zijn van de ALV om de zonnepanelen op het dak te plaatsen. Welke meerderheid van stemmen (stemverhouding) daarvoor vereist is, is per VvE verschillend. Dat staat in de splitsingsakte en bijbehorende reglementen van jullie VvE.

Het is ook afhankelijk van de splitsingsakte of het mogelijk is dat slechts een deel van de leden financieel inlegt en de opbrengsten van het project ontvangt.

Willen jullie maar met een deel van de bewoners in een zonneproject investeren, maar niet de splitsingsakte aanpassen? Dan kun je een coöperatie oprichten met de leden van de VvE die wél mee willen doen.

Zie ook: FAQ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking: Juridische aspecten

Wat brengen de zonnepanelen op voor mij als lid van de VvE?

Dat is afhankelijk van de afspraken binnen de VvE. Doet de hele VvE mee? Dan kunnen de opbrengsten van de zonnepanelen gebruikt worden om het reservefonds aan te vullen.

Of heeft slechts een deel van de leden geld ingelegd voor de zonnepanelen? Zij kunnen dan ook de opbrengsten van de zonnepanelen ontvangen via een afgesproken verdeelsleutel. Dit moet wel mogen volgens de splitsingsakte.

Belastingtechnisch

Kun je als VvE de btw over zonnepanelen terugvragen?

Bij een kleinverbruikersaansluiting is de subsidieaanvrager verplicht om alle elektriciteit aan het net te leveren. De productie-installatie moet zijn aangesloten op een zuiver terugleverallocatiepunt. Dat betekent dat 100% van de opgewekte stroom wordt verkocht, en dat de VvE recht heeft op 100% teruggaaf van de BTW op de investering.

Bij een grootverbruikersaansluiting wordt ook eigen verbruik gesubsidieerd. Dit eigen verbruik toon je aan met een bruto-productiemeter. De stroom die de VvE niet zelf verbruikt wordt vervolgens verkocht aan een energieleverancier. Als VvE krijg je alleen voor dit deel van de investering de BTW terug. Meestal ligt dit tussen de 60% en 80% van de totale opgewekte stroom.

Sinds 1 januari 2020 is de kleine ondernemersregeling (KOR) er ook voor VvE's. Je kunt hiervoor kiezen als je omzet in een jaar niet meer is dan €20.000,- De KOR geldt wel álleen voor het deel van de zonnepanelen installatie waarvan de stroom aan het net wordt geleverd, niet voor het deel van de stroom die de VvE zelf gebruikt.

Door na de aanschaf gebruik te maken van de KOR, hoef je vervolgens als VvE niet ieder kwartaal aangifte te doen, en geen BTW af te dragen over de opgewekte stroom. Nadeel is dat je BTW over bijvoorbeeld onderhoud niet meer kan verrekenen. De KOR regeling geldt voor 3 jaar. Voordelen en nadelen van de regeling staan beschreven op de website van Milieucentraal.

Let op: Wanneer de teruggave van BTW op de investering in de zonnepanelen €2.500,- of meer bedroeg, dan dient bij gebruik van de KOR de eerste 5 jaar vanaf de aanschaf ieder jaar 20% van de BTW alsnog te worden betaald. De eerste termijn start na het eerste jaar van aanschaf. Meer over deze drempelwaarde staat hier beschreven. Het is dan een keuze of dit opweegt tegen de voordelen van de KOR. Je kunt er ook voor kiezen pas op een later moment van de KOR gebruik te maken.

Zie voor meer informatie:

De informatie werken we regelmatig bij. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar info@hieropgewekt.nl.

Tags