De ontwikkeling en bouw van alternatieve warmteoplossingen vergt een forse investering. Er zijn en worden verschillende oplossingen voor ontwikkeld. Leningen, subsidies en eigen vermogen. Naast die opgave zijn er de inkomsten en uitgaven. In dit dossier kijken we naar de mogelijkheden van financiering in de businesscase duurzame warmte.

molens warmtenetten

Brochure HIER: 'Financiering van de warmtetransitie in de wijk'

Wat is er nodig voor woningeigenaren en lokale warmte-initiatieven om over te gaan naar collectieve duurzame warmte? HIER reflecteert op het huidige speelveld en doet een aantal aanbevelingen.

Download de brochure