De ontwikkeling en bouw van alternatieve warmteoplossingen vergt een forse investering. Er zijn en worden verschillende oplossingen voor ontwikkeld. Leningen, subsidies en eigen vermogen. Naast die opgave zijn er de inkomsten en uitgaven. In dit dossier kijken we naar de mogelijkheden van financiering in de businesscase duurzame warmte.