In de warmtetransitie ga je als gemeente de regie voeren. Dit kun je op verschillende manieren doen. Maar of je nou faciliterend bent, afwachtend of leidend; je hebt als complexe organisatie verschillende petten op tijdens het proces. En dat maakt het extra lastig.

De wetgeving en de nationale frameworks zijn nog vol in ontwikkeling, wat dit proces nog complexer maakt. Firan schreef hierover een white-paper om helderheid te scheppen over de mogelijkheden, aanbesteden, en de gemeentelijke regierol bij warmtenetten. Want hoe en wanneer is er sprake van aanbesteding? Hoe wordt er samengewerkt met woningbouwcorporaties? En met bewonersinitiatieven?