Een nieuw model, met nieuwe spelregels is nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. “Collectieven van woningeigenaren moeten een veel steviger rol krijgen”, stellen Gerwin Verschuur en Siward Zomer van de branchevereniging van energiecoöperaties.

Woningeneigenaren worden al decennialang met wortels (subsidie) van de overheid verleid om hun huis aan te pakken. Dat beleid is niet voldoende effectief om de energietransitie te versnellen, want het effect is weg als de subsidie stopt. Stokken (verplichtingen) zijn er nauwelijks, behalve een poging om iets met een verplicht woninglabel te doen bij verkoop. De overheid is terughoudend met verplichtingen omdat er 7 miljoen woningbezitters zijn die daarmee rechtstreeks in hun portemonnee worden geraakt. En dat zijn allemaal kiezers. De overheid krijgt woningeigenaren niet in de actiestand.

Lees verder

Siward is directeur van ODE Decentraal. Daarnaast is hij voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel en bestuurder van de Europese federatie van energiecoöperaties REScoop.eu en in zijn eigen buurt (Watergraafsmeer) bestuurder van warmtecoöperatie Meer-Energie. Gerwin is een sociaal ondernemer die in co-creatie werkt aan het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Hij is directeur-bestuurder van Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland en algemeen directeur van Energiebedrijf Thermo Bello.

Siward en Gerwin schreven dit artikel voor NRC live.