Grunneger Power kreeg heel wat tegenvallers voor de kiezen in haar eerste project. Een dak met verborgen gebreken, weinig animo in de buurt en de meest ongunstige postcoderoos van Groningen. Toch zette Grunneger Power door, en neemt de geleerde lessen mee in nieuwe projecten.

Het project leek een inkoppertje. Met een oud-gedeputeerde als initiatiefnemer, een concreet dak in beeld, warme contacten bij de gemeente én interesse bij verschillende buurtbewoners. De toestemming van de gemeente om het dak te gebruiken was snel geregeld, vertelt Anne Venema van Grunneger Power, die het project uitvoerde. “Het probleem was het dak zelf. De constructie bleek weinig draagkracht te bieden. En op punten met wél genoeg draagkracht, bleken al luchtbehandelingskasten te staan. Daardoor bood het dak veel minder ruimte dan we dachten; voor 38 panelen in plaats van 130.”

Ongunstige locatie

Het werven van deelnemers verliep ook moeizaam, zegt Venema. “De locatie ligt in de meest ongunstige postcoderoos van Groningen. Inmiddels biedt de regeling iets meer vrijheid om de postcoderoos te bepalen, maar dat was toen nog niet zo. Met hulp van de gemeente hebben we alle 4.500 huishoudens in de postcoderoos uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar kwamen ruim dertig mensen op af. In de wijk zijn veel huurwoningen, lagere inkomens óf geschikte daken voor een eigen installatie, wat toen financieel nog veel gunstiger was. Door verbetering van de regeling, is dat verschil inmiddels veel kleiner. Ook is de verplichte tweede fysieke aansluiting, die wij nog wel hebben, gelukkig afgeschaft.”

Doorzettingsvermogen

Ondanks alle hobbels zette Grunneger Power door. Venema: “We kregen gelukkig subsidie van de provincie voor het voorwerk, omdat die zag dat de postcoderoosregeling niet van de grond kwam. In de tussentijd zijn ook een paar geïnteresseerden afgehaakt door verhuizing of financiële omstandigheden. Uiteindelijk hielden we 5 deelnemers over en hebben we 26 panelen geplaatst. Leden betalen 345 euro per paneel, die ze in 10 tot 12 jaar terugverdienen met 3 à 4 procent rendement. In februari 2016 hebben we de installatie geopend en de Collectieve Opwek Coöperatie Zonnedok U.A. opgericht. Grunneger Power zit in het bestuur en neemt alle administratieve zaken uit handen van de leden. De leden van deze postcoderooscoöperatie zijn nu klant bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), het gezamenlijke energiebedrijf van lokale coöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe. NLD verrekent de belastingkorting.”

Waardevolle lessen

Van het eerste stoeiproject heeft Grunneger Power waardevolle lessen geleerd, zegt Venema. “We pakken het nu heel anders aan. We maken een strakkere planning en beginnen pas met werven nadat we alles goed hebben voorbereid. Ons tweede postcoderoosproject op het dak van het Alfa-college heeft gelukkig een veel gunstigere postcoderoos. We hebben alleen reclame gemaakt in de twee wijken met de meeste kans op slagen; veel koopwoningen, maar weinig geschikte daken voor een eigen installatie. Mensen uit de wijk hebben zelf het initiatief genomen en anderen geënthousiasmeerd; daarmee bereik je veel meer. De eerste fase met 350 panelen was in korte tijd uitverkocht. Totaal is er ruimte voor duizend panelen, we hopen het dak in verschillende fasen helemaal vol te leggen.”