Om de opwarming van de aarde te beteugelen, zijn drastische maatregelen nodig. Dit jaar wordt het nationaal Klimaatakkoord gesloten, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Veel van de afspraken moeten in de regio worden waargemaakt. Een historische uitdaging die een nieuwe manier van samenwerken vraagt. Voor met name provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers. Zij staan hiervoor aan de lat èn krijgen de ruimte om de landelijke afspraken te vertalen in passende maatregelen voor de regio. Dit gaan ze doen door gezamenlijk een Regionale Energiestrategie (RES) te maken.

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën heeft een 'Handreiking voor regio's' opgesteld. Deze handreiking legt de opgave voor de regio's uit, en beschrijft de stappen waarmee je een RES vormt. Niet alleen nuttig voor de medewerkers die met het opstellen van de RES aan de slag gaan, maar ook voor ambtenaren en stakeholders als energiecoöperaties en netbeheerders. Hieronder download je de handreiking en/of de publiekssamenvatting, en lees je meer over wat een Regionale Energiestrategie is en wat het doel ervan is. 

Download handreiking RESDownload publiekssamenvatting 

Bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

Onderwerpen