In de wereld van duurzame energie zijn burgers volop in beweging. Van centraal naar lokaal en van fossiel naar duurzaam. Opwekking, besparing en handel worden steeds meer opgepakt door lokale duurzame energie-initiatieven. In veel gemeenten is er een lokale energiecoöperatie en het aantal gerealiseerde projecten blijft groeien. Een aantal jaren geleden had deze beweging nog het karakter van pionieren. Vandaag de dag kan er gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. HIER opgewekt verspreid kennis over deze ontwikkeling, ondersteunt lokale initiatieven en geeft gezicht aan de beweging. 

Sible Schöne: "Lokale energietransitie kan niet zonder actieve burgers"

Een van de belangrijkste doelen van de energietransitie is een duurzame, klimaatneutrale gebouwde omgeving. Decentrale duurzame energie, energiebesparing, wonen zonder aardgas, een infrastructuur voor elektrisch vervoer en meer sturing van de elektriciteitsvraag zijn daarbij de centrale thema’s. Het is een immense opgave, die alleen kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders, het bedrijfsleven en lokale energie initiatieven.

De interviews in deze brochure illustreren hoe deze samenwerking er in de praktijk uit ziet en welke resultaten worden geboekt. Wat betreft zon en wind zit de vaart er goed in, op de andere terreinen staan we meer aan het begin, zo laat de Lokale Energie Monitor zien.

HIER opgewekt ondersteunt de beweging van lokale energie initiatieven. We bevorderen de professionalisering van deze initiatieven en de samenwerking met gemeenten, netbeheerders en het bedrijfsleven. Dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker als hele wijken verplicht van het gas af moeten en elektrisch vervoer vanzelfsprekend wordt.

Al deze ontwikkelingen zijn in de praktijk alleen mogelijk wanneer sprake is van actieve en georganiseerde deelname van bewoners. Het kan niet anders. De lokale energietransitie is een sociaal proces. We mogen daarom verwachten dat het aantal energiecoöperaties en meer wijkgerichte bewonersgroepen, zoals de buurtgroepen van Buurkracht blijven groeien.

Daarom is het van groot belang om de kennisontwikkeling en de kennisdeling tussen al deze lokale energie initiatieven en hun samenwerkingspartners goed te faciliteren, zodat er daadwerkelijk resultaten worden bereikt. Professionaliseren van deze jonge sector is bij HIER opgewekt aan de orde van de dag.

Onze dank gaat uit naar alle initiatieven, experts en vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze brochure. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van HIER opgewekt worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.  Met medewerking van: Jan Schouw | Henk Doorenspleet | Sanne Meelker | Marjolein Hulsebosch | Sabine Jansen | Eelco Fortuijn | Gjalt Benedictus | Tine de Moor | Bregje Vos | Julia Hevemeijer | Inge Verhoef | Merian Koekkoek