De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Maar… ‘de jongere’ denkt en doet nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. En dat terwijl het gaat over hún toekomst en ze daar wel degelijk een sterke mening over hebben! Om RES-regio’s (Regionale Energiestrategie) te helpen jongeren beter te betrekken bij de energietransitie, hebben de Natuur en Milieufederaties een flyer gemaakt met tips en praktijkvoorbeelden.

Zo’n 75-80% van de jongeren maakt zich zorgen over het klimaat, zo is gebleken uit diverse onderzoeken van de Natuur en Milieufederaties. En daarbij wil driekwart van de jongeren meer doen voor het klimaat.

Geef jongeren een stem

Op dit moment worden overal in Nederland belangrijke keuzes gemaakt over de energietransitie: hoe snel, welke energiebronnen, welke productielocaties, onder welk voorwaarden en hoe wordt de lokale gemeenschap betrokken? Bovendien is er komende jaren nog heel wat werk te verzetten. De stem en bijdragen van jongeren mogen daarbij absoluut niet ontbreken. Hoog tijd dus om werk te maken van jongerenparticipatie. Hoe? Door ze op te zoeken waar ze zijn, op een manier die bij hen past.

Praktische tips

De afgelopen drie jaar hebben de Natuur en Milieufederaties in een reeks verschillende campagnes, projecten en onderzoeken ervaring opgedaan met de doelgroep jongeren. In de flyer vatten ze samen wat we daarbij geleerd hebben. Hierbij staan drie stappen centraal en geven ze per stap praktische tips en voorbeelden.