Zeven buurtinitiatieven uit Utrecht stelden een gezamenlijk manifest op met daarin hun visie op de ontwikkeling van warmtetten in de stad. Ze geven daarbij aandachtspunten voor lokaal beleid rond zowel de aanleg van nieuwe als de uitbreiding van bestaande warmtenetten.

In het manifest wordt onder andere gesproken over aandacht die er moet zijn voor de diversiteit van de verschillende buurtinitiatieven. Ook geven ze aan waarom ze meerwaarde hebben in de warmtetransitie: ze zorgen voor draagvlak en sociale samenhang. Daarnaast worden er gezamenlijke standpunten ingenomen over zeggenschap, en de duurzaamheid en kosten van warmtenetten.

Het manifest werd gemaakt naar aanleiding van de werkconferentie Warmtenetten Utrecht. Ook heeft de gemeente het manifest als bijlage bij een raadsbrief toegevoegd.

Lees het hele manifest

Download

Over de initiatiefnemers

Het manifest komt van de initiatieven: Veemarkt Samen, Karel Doormanlaan Duurzaam, Oog voor Warmte, Expeditie Tirol, Warm Tuindorp, Nieuwe Energie voor de Vechtzoom, en Klopvaartbuurt aardgasvrij. Lokale energiecoöperatie Energie-U onderschrijft het manifest.