Mensen in een energiezuinig huis blijken minder bezig te zijn met energiebesparing. Hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen van Tilburg University noemt dit het rebound-effect. Mensen doen de thermostaat sneller een graadje hoger in een zuinig huis. Het kost immers toch niet zoveel. Daartegenover staat dat mensen in een slecht geïsoleerd huis zuiniger stoken, omdat ze geen hoge energierekening willen. Onderzoekers aan de universiteiten in Tilburg en Maastricht hebben deze conclusies getrokken uit een analyse van 670.000 woningen in Nederland. Hierbij is gekeken naar energieprestatie van de woning, het gasverbruik én leefstijl van de bewoners.

Energiebesparing door woningverbetering krijgt veel aandacht van beleidsmakers. Dirk Brounen benadrukt dat het daarnaast belangrijk is oog te hebben voor bewonersgedrag én mogelijkheden om dit te beïnvloeden. Doel is teleurstellingen over de werkelijke besparing te voorkomen. Er wordt gedacht aan het gebruik van informatieve displays in huis. Wat is bijvoorbeeld de invloed van positieve prikkels en beloning voor energiezuinig gedrag?

Interview met hoogleraar Dirk Brounen

Tags