Per 1 juni 2020 is het ECW gestart met een nieuwe regeling voor gemeenten. Het gaat om de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) waarmee gemeenten een specifieke uitkering van €20.660 kunnen aanvragen.

Met de regeling kunnen gemeenten externe expertise inkopen gericht op specifieke werkzaamheden voor:

  • het interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken
  • het verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de Transitievisie Warmte
  • het vertalen van de Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen.

Meer over deze regeling vind je op de site van het Expertise Centrum Warmte

Meer weten over dit thema? Lees verder in het artikel 'Uitkomst beste aardgasvrij oplossing per wijk afhankelijk van gekozen aannames bij technisch economische analyse'.