Per 1 juni 2020 is het Expertice Centrum Warmte (ECW) gestart met een nieuwe regeling voor gemeenten. Het gaat om de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) waarmee gemeenten een specifieke uitkering van € 20.660 kunnen aanvragen.

Met de regeling kunnen gemeenten externe expertise inkopen gericht op specifieke werkzaamheden voor:

  • het interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken
  • het verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de Transitievisie Warmte
  • het vertalen van de Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen

Meer over deze regeling vind je op de site van het Expertise Centrum Warmte.