Op veel plekken in het land werken bewonersgroepen aan een alternatieve warmtevoorziening voor hun wijk. Sommige werken hierin nauw samen met de gemeente. Andere maken de plannen zelf, en zien de gemeente als ondersteuner. Een goede samenwerking tussen gemeente en warmte-initiatief is essentieel. Hoe breng je die tot stand?

Het onderzoeksrapport ‘Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie’, een samenwerking tussen Platform31 en HIER opgewekt, gaat hier verder op in. Het rapport brengt aan de hand van een aantal casestudies in kaart hoe de samenwerking verloopt tussen lokale (coöperatieve) warmte-initiatieven aan de ene kant en gemeenten aan de andere kant. Ook beschrijft het rapport wat er nodig is om tot een goede samenwerking te komen.

Bekijk het rapport

Onderwerpen