Een sterke organisatiestructuur leidt tot toekomstbestendige projecten. Waar kun je op letten bij de inrichting van je organisatie? Wat moet er in de statuten staan? Waar sta je voor als coöperatie en waar ga je naartoe? Hoe zit het bestuur in elkaar en welke bevoegdheden heeft het? Hoe stimuleer je actieve betrokkenheid onder je leden? In dit kennisdossier lees je er alles over.

Eerste hulp bij opstarten

Alle begin moeilijk is. Gelukkig zijn al vele initiatieven je voorgegaan en zij delen hun kennis graag met jou. Lees 7 tips voor een vliegende start.

Lees verder

Aan de slag met statuten

In de statuten en huishoudelijk reglement leg je de afspraken voor je coöperatie vast. Denk van tevoren na hoe je de coöperatie wilt vormgeven en wat je wilt bereiken.

Artikelen over statuten

Hoe richt je de coöperatie in bij meerdere projecten?

Hoe pas je nieuwe projecten in in de bestaande coöperatiestructuur? Of houd je bij oprichting van de coöperatie rekening met toekomstige projecten?

Lees verder

In dit dossier: