Met het groeien van het aantal en de omvang van lokale energiecoöperaties neemt de behoefte aan professionele ondersteuning bij de projectontwikkeling van coöperatieve projecten toe. Maar welke partijen zijn er allemaal, en welke schakel je in? 

In opdracht van Stichting DOEN heeft onderzoeksbureau AS I-Search de coöperatieve dienstverleners en projectenbureaus in kaart gebracht. Hieronder vind je een beknopt overzicht. 

Het gaat hierbij met name om dienstverlening gericht op projectontwikkeling van coöperatieve productieprojecten (wind, zon, warmte), en minder op de andere activiteiten van energiecoöperaties (energiebesparing, collectieve wijkacties, e.d). Er blijken acht typen projectbureaus of dienstverleners actief te zijn, grofweg op te delen in coöperatieve en commerciële projectbureaus en dienstverleners. 

De coöperatieve dienstverleners werken net als de commerciële partijen ‘commercieel’. In de zin van tegen een vergoeding, kostendekkend of met winstoogmerk, maar ze zijn ontstaan op initiatief van lokale coöperaties en/of zijn daar organisatorisch mee verbonden.

Overzicht coöperatieve dienstverleners en projectenbureaus

Lokale partijen

Noord-Nederland

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Grunneger Power Lokale energiecoöperatie met eigen ontwikkelcapaciteit Stad Groningen Advies, begeleiding, ontwikkeling en andere activiteiten m.b.t. lokale energietransitie. Ondersteuning bij projectontwikkeling van lokale initiatiefgroepen. 
GreK Groninger Energie Koepel Regionale koepelcoöperatie  Provincie Groningen Projectondersteuning bij postcoderoosprojecten, d.m.v. trainingen, werksessies en projectbegeleiding.
Energiewerkplaats Fryslan/ Ùs Koöperaasje Regionale koepelcoöperatie  Provincie Friesland Advies en ondersteuning voor complete proces, van visievorming tot realisatie: visie, ontwerp & proces, energiebesparing en energieproductie.
Energieopwekking: ondersteuning met workshops.
Bronnen VanOns Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie  Provincies Groningen, Drenthe, Friesland Projectontwikkeling: gebiedsinpassing, businesscase, subsidies, vergunningen, aanbesteding en bouw. 
ECoop Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten Provincies Friesland, Groningen, Drenthe Hulp bij gehele traject m.b.t. opzetten van een lokale energiecoöperatie, projectontwikkeling, administratie en beheer. Met name postcoderoosprojecten.  
Zon op Alle Daken Coöperatie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel Ondersteuning bij postcoderoosprojecten. 

Overijssel

Organisatie Type Werkgebied Diensten
CORF Coöperatie op Rozen Facilitair  Coöperatieve dienstverleners Overijssel Projectontwikkeling, exploitatie, administratieve verrekening t.b.v postcoderoosprojecten. 
Nuts & Co. Cooperatie U.A. Coöperatieve dienstverleners Overijssel Projectondersteuning 

Gelderland

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland B.A.  Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie Regio Rivierenland. Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.  Advies en ondersteuning van nieuwe coöperaties bij productieprojecten.
Energielevering onder label Betuwestroom.
Energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland.


 
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij U.A. Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting,  ook regionale koepel van energiecoöperaties.  Regio Achterhoek. Alle energieactiviteiten: besparen, opwekken, leveren.
Productieprojecten: projectadvies, begeleiding, ontwikkeling. Ook administratieve diensten en ondersteuning bij subsidieaanvraag (SDE+).
Andere diensten: Energielevering en uitvoering van regionaal energieloket.
Ontwikkelstichting WIEK II Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gemeente Nijmegen. Plannen voor uitbreiding naar andere gemeenten. Projectontwikkeling duurzame energieprojecten.

 

Utrecht

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Green Energy Facilities/ OnzeZon Houten Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten  Regio Utrecht (Houten, Baarn).  Projectontwikkeling (Green Energie Facilities).
Buurtstroom Energie-U Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Stad Utrecht en omstreken. Projectbegeleiding: advies, ontwikkeling
Projectbeheer: administratieve verrekening verlaagd tarief deelnemers. 

Zuid-Holland / Zeeland

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Deltawind, Zeeuwind Windcoöperaties met eigen ontwikkelcapaciteit Zeeland, Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee) Ontwikkeling, beheer, eigendom.
Maak Onze Regio Duurzamer Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten  Zeeland Gehele traject postcoderoosprojecten: oprichting van projectcoöperatie, projectontwikkeling, bouw, exploitatie en beheer. Inclusief ledenwerving. 
Stichting DUW! Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gebied Waterweg Noord, gemeenten Schiedam, Maasluis, Vlaardingen Advies, projectbegeleiding- en ontwikkeling

Noord-Holland

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Stichting Energie Verbonden Gooi Regionale koepelcoöperatie, projectbureau in ontwikkeling Het Gooi en Omstreken, Noord-Holland
 
Diverse energieactiviteiten met burgercollectieven, van wijkaanpak tot collectieve opwek.
Kennisuitwisseling, faciliteren en ondersteunen van lokale initiatieven.
Regionale krachtenbundeling (o.a in kader van Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek).
Inzet expertise, mobiliseren lokale deskundigheid, waaronder technische projectleiderschap collectieve energieopwekking. 
Kennemer Energie Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gemeente Haarlem, bredere regio Kennemerland Projectontwikkeling van grote, gezamenlijke zonnedaken bij bedrijven en instellingen (alle aspecten).

Limburg

Organisatie Type Werkgebied Diensten
REScoop Limburg Regionale koepelcoöperatie  Noord- en Midden Limburg (en omliggende gebieden). Voornamelijk platform voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging.
Projectontwikkeling wordt door de individuele leden gedaan, die ook opdrachtgever zijn. De projectleiders werken nauw samen in Rescooplimburg verband. De individuele leden (lokale coöperaties) zijn lid van RescoopNL en maken ieder meer of minder gebruik van de diensten van RescoopNL. 

Noord-Brabant

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Stichting Zonnebank Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting  Gemeente Breda Advies, projectontwikkeling, financiering, subsidies en het vinden van afnemers voor de opgewekte energie.

Landelijke partijen

Organisatie Type Werkgebied Diensten
Energie Samen Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie  Landelijk. Met regionale projectbureaus in Utrecht  Ondersteuning en begeleiding van de coöperatieopbouw: oprichting, ledenwerving, juridische structuur.
Opwekking: hele traject projectvoorbereiding, -begeleiding en -ontwikkeling. Voorfinanciering van voorbereidingskosten.
Zon op Nederland Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie  Landelijk Projectontwikkeling, advies en begeleiding. Leden- en projectadministratie via ICT systeem OZON. Geautomatiseerde collectieve verrekening van het verlaagd tarief met energieleveranciers. Financiële diensten (via REScoopNL), uitgevoerd door accountantkantoor Vanhier.
Soft Energy Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten  Landelijk Advies, begeleiding, ontwikkeling, beheer.
De Windcentrale Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve windprojecten, Energieleverancier met coöperatieve windprojecten Landelijk Aanschaf, exploitatie van windturbines. Stroomlevering van coöperatieve windturbines via winddelen. Verrekening van de stroom en de opbrengsten op de nota.
De Coöperatie Expert Adviesbureau, zelfstandige ondernemer  Landelijk Projectbegeleiding- en ontwikkeling. 
GreenSpread/ Greencrowd Greenspread: Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten. Greencrowd: Crowdfunding platform Landelijk Greenspread: projectontwikkeling (gehele traject: van het idee tot en met de daadwerkelijke realisatie en exploitatie en eigendom).
Greencrowd: crowdfundingplatform.
Solar Green Point Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve zonprojecten  Landelijk Gehele traject: ontwikkeling, bouw, exploitatie en beheer, inclusief ledenwerving en financiering.
Energie van Hollandsche Bodem (EVHB) Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten  Landelijk Diensten: projectontwikkeling, realisatie, beheer, ledenwerving, crowdfunding.
Adviesdiensten. 
Postcodestroom/ Service House Energieleverancier met coöperatieve zonprojecten  Landelijk Projectontwikkeling, administratieve verrekening verlaagd tarief, stroomlevering. 
Zonnehub Eneco Energieleverancier met coöperatieve projecten  Landelijk Projectontwikkeling, exploitatie, verrekening energiebelasting (postocoderoosregeling).
ZonnePanelenDelen Crowdfundingplatform, projectfinancier Landelijk Crowdfunding