Vrijwilligersorganisatie Stichting Energie-N uit Nieuwegein heeft een webapplicatie gemaakt, waarmee je per postcode het gemiddelde energieverbruik – elektriciteit en gas – gemakkelijk kunt inzien. Het gaat om de jaren 2015-2020, en om postcodes in het werkgebied van Stedin.

Als energiecoöperatie kun je de applicatie gebruiken als je met bewoners in gesprek gaat over energie besparen of een aardgasvrije toekomst. Je kunt dan het energieverbruik van de bewoner afzetten tegen het gemiddelde verbruik van de buurt. 

De tool maakt gebruik van open data van Stedin en Alliander. 

Naar de applicatie (Stedin)  Naar de applicatie (Liander)