Bewonersparticipatie bij duurzame opwek op land is een breed begrip. In dit kennisdossier vind je voorbeelden van het betrekken van inwoners bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast antwoord op de vraag: hoe betrek je omwonenden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken en hoe zorg je dat ze meeprofiteren van de opbrengsten?

In dit dossier: