Wil je als gemeente samen met bewoners werken aan een aardgasvrije wijk, maar is er in de wijk nog geen initiatief opgestaan? Met het spel 'HIER begint het' komen bewoners en gemeente bij elkaar. De eerste pilotresultaten zijn inmiddels binnen en de eerste samenwerkingen tussen gemeente en bewonersinitiatief zijn gestart.  

Bewonersspel dat zorgt voor buurtinitiatief

Met z’n allen gaan we aan de slag om in 2050 aardgasvrij te wonen. Gemeenten en energiecoöperaties hebben hierin een verbindende rol om buurtbewoners zo vroeg mogelijk bij dit proces betrekken. HIER biedt daarbij ondersteuning met een bijzondere tool: bewonersspel HIER begint het.

Met dit spel laat je buurtbewoners op een laagdrempelige manier kennismaken met elkaar én wonen zonder aardgas. Hoofddoel is zoveel mogelijk buren te informeren over aardgasvrij, ze te motiveren en activeren om zich goed voor te bereiden door samen een buurtinitiatief te vormen. 

Deelnemers inventariseren in het spel onder andere hoe goed hun huis geïsoleerd is. Ze vormen met de andere deelnemers in hun buurt een buurtteam en organiseren een buurtborrel om met elkaar te spreken over mogelijke warmteoplossingen en praktische eerste stappen. Ondertussen zorgt HIER voor een positief contact tussen de bewoners en de gemeente. Aan het eind van het spel kan de gemeente direct concreet met een enthousiaste groep bewoners aan de slag.

Pilot: toon van eerste brief is bepalend

Samen met de gemeenten Eersel, Nieuwkoop en Weert hebben we in 2019 een pilotversie van het spel in drie buurten uitgezet met in totaal 4000 huishoudens.

HIER begint het start met een brief bij de bewoners op de mat die ze aanspoort om naar de online omgeving van het spel te gaan. We hebben getest met drie verschillende versies van de brief. 

Eersel: een brief van Gasdom

In de gemeente Eersel ontvingen de bewoners een brief van het door ons verzonnen bedrijf ‘Gasdom’. Een prikkelende boodschap met als trigger: ‘Goed nieuws, uw woning gaat van het aardgas af! Check snel onze site om te zien wanneer het zover is’. Deze brief leverde een grote conversie op: 37% van de ontvangers ging binnen 3 dagen naar de website.

Nieuwkoop: een brief van de gemeente

In Nieuwkoop werd voor een brief met de gemeente als afzender gekozen. De conversie lag hier een stuk lager, rond de 10%. Dit leverde wel meer blijvende deelnemers op die zich aanmeldden in hun online buurtomgeving en de opdrachten van het spel uitvoerden.

Weert: een brief van HIER

In Weert hebben we een brief met HIER als afzender verzonden. Deze brief bleek niet succesvol. De pilot is daar voortijdig gestaakt.


"We hebben nu een duidelijker beeld van wie we bij de gemeente kunnen benaderen én zijn gemotiveerd om met elkaar aan de slag te gaan met de eerste stappen naar aardgasvrij." 

– Wouter Dielissen, inwoner Eersel

Geslaagde buurtborrels in Eersel

In Eersel zijn twee van de drie teams tot het einde van het spel gekomen; de organisatie van een buurtborrel, die in oktober 2019 plaatsvonden. De teamleden hebben beleidsmedewerkers van de gemeente uitgenodigd en hebben met hen gesproken over de situatie rondom wonen zonder aardgas in hun buurt.

De bewoners vonden de borrels een mooie manier om betrokken te worden bij de plannen van de gemeente, die hen zelf handelingsperspectief geeft. Ook de gemeente was enthousiast om via deze weg in gesprek te raken met de bewoners van de betreffende buurten. 

Als buren verbonden

Een van de borrels vond plaats in een biodiversiteitstuin die door bewoners zelf is aangelegd. Het was een gezellige avond met zelfgebakken perentaart en goede vragen. Kartrekker Wouter Dielissen vertelde ons: "Het spel heeft ons als buren weer even aan elkaar verbonden. We hebben nu een duidelijker beeld van wie we bij de gemeente kunnen benaderen én zijn gemotiveerd om met elkaar aan de slag te gaan met de eerste stappen naar aardgasvrij." 

In Nieuwkoop vindt de afsluitende borrel in februari 2020 plaats.

Leermomenten

De eerste conclusie die we kunnen trekken uit de pilots, is dat zowel de brief van Gasdom als die met de gemeente als afzender zorgen voor voldoende teamleden. De brief van HIER gaan we onder de loep nemen.

Tweede conclusie is dat het spel beduidend beter en sneller verloopt met een kartrekker onder de bewoners; een teamcaptain die zorgt dat het team de opdrachten zoals de buurtborrel blijft uitvoeren. Voor de volgende ronde zullen we alleen in gemeenten starten waar een kartrekker vanaf het begin bij het spel betrokken is. 

Plannen voor 2020

In 2020 starten we met een uitgewerkte verbeterde versie van het spel in een aantal nieuwe gemeenten, waaronder Amsterdam. Ben je benieuwd of het iets voor jouw gemeente is of wil je meer weten? Neem dan contact op met Sanne Dietz via sanne@hier.nu of kijk eens op www.hieropgewekt.nl/hier-klimaatabonnement#hierbeginthet

Elke gemeente kan het spel met een of meerdere buurten spelen. En ook als je als energiecoöperatie of buurtinitiatief interesse hebt, zijn er mogelijkheden.

Meer weten?