Hoe verloopt de aanvraagprocedure en welke documentatie moet worden aangeleverd? Wido van Heemstra van RVO geeft uitleg in deze presentatie.

Aanvullende opmerkingen:

  • Een project kan na toekenning gewijzigd worden, maar de projectlocatie verhuizen is niet mogelijk.
  • Er is ruimte voor opschortende voorwaarden, bijvoorbeeld tijd om je plan operationeel te maken.
  • De looptijd van 10 jaar gaat in op de operationele startdatum, dat is in ieder geval nadat aan alle opschortende voorwaarden van de beschikking is voldaan.