Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft alle goedgekeurde subsidieaanvragen voor aardgasvrije wijken online gepubliceerd. In het programma doen nu 46 gemeenten mee met een 'proeftuin aardgasvrije wijken'. Zij krijgen subsidie van gemiddeld 4 miljoen van de Rijksoverheid. Het gaat om 27 gemeenten uit de eerste rond en 19 gemeenten uit de tweede ronde.

Bekijk de plannen

Lees ook de voortgang in de 1e ronde proeftuinen

Van de gemeenten uit de eerste ronde zijn ook het convenant met BZK en het verslag van het voortgangsgesprek met PAW openbaar. Deze verslagen zijn buitengewoon interessant omdat ze goed laten zien hoe taai de materie is en welke problemen er in de praktijk spelen. De samenvatting van deze voortgangsverslagen is al in januari vorig jaar gepubliceerd.

Een van de belangrijkste conclusies uit dat verslag was dat gemeenten het lastig vinden om een aanbod te doen aan eigenaar-bewoners dat past bij hun doelstellingen (woonlastenneutraal, rechtvaardig). De meeste proeftuinen hadden begin vorig jaar nog geen uitgewerkte businesscase en aanbod voor de bewoners, maar verwachtten dat deze er in 2020 wel zou komen. De komende maanden vinden vervolggesprekken plaats met alle proeftuinen. Dan zal duidelijk worden of er op dit cruciale punt voortgang is geboekt en in hoeverre gemeenten erin slagen bewoners tot deelname te bewegen.