Als het conceptplan er ligt, moet het project ontwikkeld worden. Waar moet je dan rekening mee houden? Welke fase vraagt om welke kennis en kunde? In dit dossier lees je meer over projectontwikkeling bij aardgasvrij.