Samen Slagen

De coöperatieve wereld is in ontwikkeling. Lokale coöperaties en professionele partners werken gezamenlijk aan lokale projecten. Deze partners kunnen organisaties uit zowel de coöperatieve wereld als uit het bedrijfsleven zijn. Hoe werken deze samenwerkingen, wat zijn de achterliggende motieven en welke kansen bieden ze voor verdere groei en ontwikkeling?

In de publicatie 'Samen slagen, hoe coöperaties en bedrijven samen werken aan de energietransitie' (nov 2016) komen verschillende samenwerkingsprojecten aan bod.

Deze publicatie is een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt en is gepresenteerd tijdens het evenement HIER opgewekt op 18 november 2016.