Hoe gaat het met samenwerkingen tussen gemeenten en lokale duurzame energie-initiatieven? Lees in de brochure Samen Wérkt het verhaal van beide kanten. De één is verder dan de ander. Wat gaat er goed, maar ook, waar is het lastig? En, waarom zouden gemeente en initiatief eigenlijk samenwerken?

Stappen zetten

De verhalen laten zien dat de praktijk van samenwerking weerbarstig kan zijn. Gemeenten hebben te maken met langdurige procedures en veel regels. Ook bij lokale initiatieven lopen karakter en kwaliteit sterk uiteen. Van zeer specifieke tot zeer brede ambities, en van vrijwillige burgerinitiatieven tot beginnende maatschappelijke ondernemingen.

Naast samenwerking op projectniveau, onstaan er ook samenwerkingen met een meer strategisch karakter. Met aan de ene kant een gemeente die de toegevoegde waarde inziet van een nieuw ondernemend maatschappelijk middenveld. En aan de andere kant burgerinitiatieven die professionaliseren en zich ondernemend opstellen.

Voor beide kanten blijft het van groot belang om rol en uitgangspunten van zowel initiatief als gemeente helder te definiëren. Aan de brochure is daarom een lijst met vragen toegevoegd, die initiatief en gemeente hiervoor als hulpmiddel kunnen gebruiken.

Samenwerking is de sleutel

Een voorwaarde voor succes blijft ook het besef dat gemeenten en lokale duurzame energie-initiatieven elkaar nodig hebben. Alleen met die gezamenlijke overtuiging heeft structurele samenwerking aan een duurzame gebouwde omgeving een echte kans.

Download

Samen Wérkt is een publicatie van HIER opgewekt. Met medewerking van Ad van de Ven (KempenEnergie), Willem Buiter (De Brabantse Kempen), Marjolein Jellema-Pardoen (Gemeente Deurne), Martien Bots (Energyport Peelland), Joost Brinkman (Samen Solar, Leidsche Rijn), Monique Hoogwijk (Gemeente Utrecht), Derk Hueting (BRES en Breda DuurSaam), Barbet Hendriks-Punt (Gemeente Breda), Rob Massuger (Duurzame Energie Haaren), Jeroen Oosterling (Gemeente Haaren), André Oosting (ECHT), Wim Meulenkmap (Gemeente Hof van Twente), Wilma Paalman (Gemeente Hof van Twente), Erik Reinderink (Ondernemersplatform Hof van Twente) en Willem Heesen (VNG).