Aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK doen inmiddels 46 gemeenten mee. Eerder onderzocht TNO wat bewoners beweegt of juist afremt hun woning aardgasvrij te maken. In een nieuw rapport analyseren gedragswetenschappers van TNO hoe het betrekken van bewoners in acht van de 27 proeftuinen uit de eerste ronde is georganiseerd en wat hier uit te leren valt. Want voor het slagen van de energietransitie zijn betrokken en gemotiveerde bewoners cruciaal.

De acht onderzochte proeftuinen zijn Lariks- West (Assen), Garyp (Tytsjerksteradiel), Nagele (Noordoostpolder), Overwhere-Zuid (Purmerend), Benedenbuurt (Wageningen), Sliedrecht-Oost (Sliedrecht), Paddepoel en Selwerd (Groningen) en Overvecht-Noord (Utrecht). TNO analyseert daar de wijze waarop bewonersparticipatie in de wijkaanpak is vormgegeven. Hoe wordt in de wijkaanpak op vijf thema’s (draagvlak, organisatie van de proeftuin, financiën, aardgasvrije oplossingen en realisatie) rekening gehouden met wat bewoners drijft of juist afremt tijdens hun klantreis naar aardgasvrij wonen?

Conclusies bij het thema 'draagvlak

  • Vragen over nut en noodzaak van aardgasvrij zijn van invloed op draagvlak in proeftuin
  • Proeftuinen zijn overtuigd van het belang om goed te weten wat er leeft in de wijk en besteden hier veel aandacht aan en steken er energie in
  • Proeftuinen hebben wel de intentie om koppelkansen aan te grijpen, maar realisatie is in de praktijk nog weerbarstig
  • Proeftuinen moeten kunnen inspelen op verschillende behoeften aan participatie
  • Er wordt weerstand ervaren van de bewoners
  • Over wat een team tot een sterk team maakt, verschillen de meningen
  • Proeftuinen zien belangrijke voordelen bij het betrekken van een bewonerscoöperatie bij de wijkaanpak
  • Voor draagvlak is het belangrijk om bewoners op verschillende momenten in de planvorming te betrekken en proeftuinen besteden hier veel aandacht aan en investeren er middelen in
  • Een concreet participatieplan ontbreekt vaak

Lees verder

Download het rapport of bezoek de website van TNO