Gemeenten werken aan regionale aanpakken om energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de particuliere woningvoorraad te versterken. Wat zijn de ontwikkelingen?

Regionale aanpakken, wat gebeurt er?

Gemeenten werken aan zowel bestuurlijke als ambtelijke samenwerking tussen gemeenten én naar alliantievorming in de aanbodsector voor energiebesparing, op het vlak van marketing en communicatie tot en met een energieloket. Hiervoor werken gemeenten samen met de bouw- en installatiesector, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties en anderen in een regionale aanpak.

Energieloketten ontwikkelen door

Onderdeel van de regionale aanpak zijn de energieloketten. Een energieloket is een middel om vraag (woningeigenaar) en aanbod (bouw- en installatiesector) aan elkaar te verbinden. In bijna alle gemeenten zijn de afgelopen jaren energieloketten opgericht. Soms is dat een ‘lokaal’ energieloket, soms is dat een energieloket dat voor meerdere gemeenten werkt. Op dit moment zijn er ongeveer 60 verschillende ‘energieloket-organisaties’. Via www.energiebesparendoejenu.nl is per gemeente het energieloket te vinden.

Een energieloket is een plek (website, mail, telefoonnummer, en/of fysieke locatie) waar bewoners verder geholpen worden in hun klantreis. Een energieloket biedt daarvoor zelf diensten aan voor bewoners of wijst eigenaar-bewoners juist op andere dienstverleners, zoals een energiecoöperatie, een energiecoach, een financieel adviseur. Veel energieloketten hebben ook een eigen overzicht van aanbieders waar ze vertrouwen in hebben.

Aandacht voor de klantreis

De klantreis is een middel om het proces in beeld te brengen dat de klant, de eigenaar-bewoner, doormaakt bij het nemen van energie maatregelen aan de eigen woning. Dat begint bij bewustwording, actief worden, oriëntatie op mogelijkheden (maatregelen, financiering), leverancierselectie, ervaren van de maatregel tot en met ervaringen delen en meer willen. En dan dus weer opnieuw die klantreis in. Elke stap in de klantreis is echter een potentieel afhaakmoment om een energie maatregel te nemen voor je woning. Door de juiste ondersteuning te bieden aan de klant in elke fase van de klantreis, vergroot je de kans dat een eigenaar-bewoner ook echt een energie maatregel neemt. Doel van de regionale aanpak is dan ook om met elkaar die juiste ondersteuning te organiseren en aan te bieden.

Bron: VNG, Jeroen Hovens