Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn verminderd, en in 2050 met 95%. Veel van de afspraken moeten in de regio worden waargemaakt. In 30 regio’s verdeeld over Nederland werken provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers daarom samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hoe betrek je als regio bewoners bij het opstellen van de RES en de inrichting van gebieden? Hoe zorg je voor lokaal eigenaarschap? In dit dossier lees je er meer over.

Nationaal Programma RES

Hoe worden de Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld? Lees alles over de RES op de website van het Nationaal Programma RES. 

Nationaal Programma RES

Participatiecoalitie

Dit kennisdossier RES wordt gevuld door de Participatiecoalitie: een samenwerking van HIER en vier andere maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. Vanuit het Klimaatakkoord werkt de coalitie aan hét landelijke ondersteuningsprogramma voor bewonersparticipatie.

Meer over de Participatiecoalitie

Voor energiecoöperaties

Iedere RES-regio heeft een vertegenwoordiger vanuit de energiecoöperaties. Wil je weten wie jouw RES-vertegenwoordiger is? Neem dan contact op met Energie Samen, één van de partijen in de Participatiecoalitie, via contact@energiesamen.nu.

In dit dossier: