Overheden gaan de energietransitie niet versnellen. Bewoners wel. Als zij de ruimte krijgen, gebeurt er écht wat. Geef hun dat vertrouwen.

Aan de techniek ligt het niet. Er zijn mogelijkheden genoeg om onze CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Toch gaat het nog lang niet hard genoeg. Als we in 2050 allemaal aardgasvrij willen wonen, moeten er elke maand tussen de 17.000 en 18.000 huizen van het gas af. Hoe krijgen we de vaart erin?

Geef bewoners de centrale rol

De ene na de andere gemeente formuleert ambitieuze klimaatdoelstellingen voor zichzelf: energieneutraal in 2040, 2030, soms zelfs 2025. Maar veel maatregelen die nodig zijn om die doelstellingen te halen, spelen zich af bij bewoners thuis, achter de meter. Daarover beslissen zij zelf, hoeveel beleidsnotities er ook verschijnen. Geef bewoners dan ook een centrale rol in de besluitvorming rondom de verduurzaming van hun omgeving. Een rol die verder gaat dan inspraak. Stop als gemeente met zelf het wiel uitvinden en laat bewoners bepalen hoe de energietransitie in hun buurt of dorp vorm krijgt. Alleen zo creëer je het draagvlak dat nodig is om serieus meters te maken.

Lees verder

Roel Woudstra schreef dit artikel voor NRC live.