Duurzame energiecoöperatie voor energiebesparing Hoom wil graag samenwerken met ODE Decentraal. Daarom heeft Jan Schouw, secretaris van Hoom, zich aangemeld voor het bestuur van ODE Decentraal. Schouw is vanuit Hoom actief betrokken bij energiebesparing in de bebouwde omgeving en dan met name bij woningen. Als Schouw lid wordt van het bestuur, dan is daarmee naast zonne-energie en windenergie, ook de energiebesparing vertegenwoordigd bij ODE Decentraal. BODE spreekt Jan Schouw over Hoom.

Wat is Hoom en wanneer en waarom is Hoom opgericht?

Hoom is een coöperatie waar lokale en regionale energiecoöperaties lid van zijn. De coöperatie wordt ondersteund door BackHoom BV, een 100 procent dochter van Alliander. De oprichters van Hoom zijn de duurzame energiecoöperaties van Hilversum, Apeldoorn en Breda en Alliander, die initiatiefnemer is van het idee voor Hoom. We hebben Hoom opgericht omdat wij geloven dat lokale energiecoöperaties de spil zijn van de verduurzaming van de lokale woningvoorraad.

Wat zijn de activiteiten van Hoom?

De combinatie HOOM - BackHoom richt zich specifiek op energiebesparing bij particuliere woningeigenaren. Misschien de meest lastige doelgroep van de energietransitie-opgave! De activiteiten richten zich op wat we 'de klantreis' noemen: alle stappen die nodig zijn om een particulier te stimuleren de portemonnee te trekken en te investeren in energiemaatregelen in de eigen woning. De activiteiten bestaan uit lokale bijeenkomsten, communicatie-acties, opnames van woningen, uitbrengen van offertes en begeleiding bij de uitvoering. Het is een complex traject, waarbij de samenwerking met de lokale coöperatie en BackHoom cruciaal is voor het succes.

Verschilt Hoom van duurzame energiecoöperaties in zon en wind?

We zijn, juridisch gesproken, een hele gewone coöperatie. Onze focus is anders: specifiek op verduurzaming particuliere woningen en onze leden zijn lokale energiecoöperaties. De achtergrond van deze opzet is dat we het faciliteren van de hele klantreis een opgave vinden, die je lokaal gewoon niet goed voor elkaar krijgt. Een landelijke, sterk ICT-gedreven, 'backoffice' die kan zorgen voor een soepele voortgang van het proces van woningopname, offertes uitbrengen, contractering en uitvoering van maatregelen is de crux van de aanpak.

Andere voorbeelden van energiebesparingsorganisaties richten zich vaak vooral op de voorlichting en analyse van de woning. Maar het wordt pas spannend als mensen hun portemonnee moeten trekken!

Waar houdt Hoom zich op dit moment zoal mee bezig?

We mikken dit jaar op 25 coöperaties die met ons mee gaan doen. En we zijn hard bezig om de klantreis nog scherper te krijgen. Naast coöperaties die lid willen worden, ontvangen we nu ook steeds meer aanvragen van gemeenten en regio's. Die steun van overheden is fijn. De werkwijze die we gekozen hebben levert volgens ons de hoogste conversie op, maar is ook arbeidsintensief en dus kostbaar. In de praktijk gaat het om isolatiemaatregelen, spouwmuur, vloer, dak. Maar ook zonnepanelen zijn gewild onder de deelnemers.

Kun je iets zeggen over de samenwerking met ODE Decentraal?

Wij geloven sterk in de samenwerking op landelijk niveau. Onze insteek is om lokale energiecoöperaties te versterken met deze aanpak, maar ook om vanuit de praktijk kennis en ervaring te kunnen aanreiken. Samenwerken met ODE Decentraal, als landelijke branchevereniging van energiecoöperaties, is daarom logisch. Samen staan we sterk!

 

Dit artikel komt uit BODE, het ledenmagazine van ODE Decentraal

Tags