Met een hele buurt overstappen op een alternatief voor aardgas is een complex proces, en goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij cruciaal. Wie is er verantwoordelijk voor welke infrastructuur die aangepast moet worden? Welke partijen betrek je op welk moment in het proces? En hoe kan de gemeente daarbij helpen? In dit dossier lees je er meer over. 

Rapport: Lessen van de voorhoede

SIE en HIER

HIER en SIE deden onderzoek naar de koplopers onder de bewonersinitiatieven. Wat gaat er al goed, en waar lopen ze nog tegenaan? We delen lessen waar zowel bewoners als overheden veel van kunnen leren. 

Download het rapport

Magazine voor startende initiatieven

magazine

HIER maakte een magazine voor bewoners die samen met hun buurt willen werken aan aardgasvrij. Hierin vind je voorbeelden van andere initiatieven, artikelen die het proces inzichtelijk maken en concrete tips. 

Download het magazine

De zoektocht naar volwaardig samenwerken

20 lessen

De Participatiecoalitie sprak 70 bewonersinitiatieven en 5 gemeenten over hun ervaringen met samenwerken in de warmtetransitie. In dit rapport worden uitdagingen en succesfactoren gedeeld. 

Download het rapport 

In dit dossier: