Met een hele buurt overstappen op een alternatief voor aardgas is een complex proces, en goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij cruciaal. Wie is er verantwoordelijk voor welke infrastructuur die aangepast moet worden? Welke partijen betrek je op welk moment in het proces? En hoe kan de gemeente daarbij helpen? In dit dossier lees je er meer over.