Vroeg of laat ga je als coöperatie samenwerken met andere partijen. Met de gemeente, het netwerkbedrijf of de bank. Welke situaties kom je tegen? Wat zijn succesfactoren? In dit kennisdossier lees je er meer over.

Publicatie Samen Slagen

De coöperatieve wereld is in ontwikkeling. Lokale coöperaties en professionele partners werken gezamenlijk aan lokale projecten. In de publicatie Samen werken, hoe coöperaties en bedrijven samen werken aan de energietransitie komen verschillende samenwerkingsprojecten aan bod.

LEES DE PUBLICATIE SAMEN SLAGEN

Publicatie Samen Wérkt

Hoe gaat het met samenwerkingen tussen gemeenten en lokale duurzame energie-initiatieven? In Samen Wérkt lees je het verhaal van beide kanten. 

Lees de publicatie Samen Wérkt

 

Hoe organiseer je wijken zonder aardgas?

In de warmtevoorziening van de toekomst is geen plaats meer voor aardgas. Maar hoe krijg je huishoudens van het aardgas af? Netbeheerders, gemeenten en lokale initiatieven moeten samen optrekken om die transitie te realiseren.

Lees verder

In dit dossier: