In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan welke wijken de komende tijd aardgasvrij moeten worden, en welke alternatieven voor aardgas kansrijk lijken. Uiterlijk eind 2021 moet bekend zijn welke wijken voor 2030 al aan de beurt zijn. Hoe stel je zo'n visie goed op? Hoe betrek je bewoners bij het proces? En wat schrijf je op over het participatiebeleid als je straks de wijk in gaat?

In dit dossier: