Deze publicatie van Netbeheer Nederland licht toe hoe de netbeheerder de gemeente kan ondersteunen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Aan de hand van de keuzes die gemeenten maken, moeten de gas- en elektriciteitsnetten worden aangepast. Het is belangrijk rekening te houden met de doorlooptijd en ruimtelijke impact van deze aanpassingen in het net. Als gemeenten en netbeheerders goed samenwerken, kan de energie-infrastructuur op tijd worden aangepast en blijven de maatschappelijke kosten van de warmtetransitie zo laag mogelijk.

De netbeheerder beschikt ook over waardevolle data en kennis over het energiesysteem en de -infrastructuur, waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.

Bovendien staat de warmtetransitie niet op zichzelf. Wijken gaan niet alleen van het aardgas af; er zijn meer ontwikkelingen die impact hebben op het energienetwerk. Zo komen er steeds meer elektrische auto’s en wordt er steeds meer lokaal energie opgewekt. Het is belangrijk om integraal naar deze vraagstukken te kijken.

Netbeheerders gaan graag met gemeenten in gesprek over de vraag hoe de partijen deze klus samen klaren.