Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de postcoderoosregeling. De regeling bleek niet goed te werken, projecten met deze regeling hadden geen sluitende businesscase. Dankzij wijzigingen aan de regeling – waaronder een verhoging van de belastingkorting naar 9 cent per kWh - is het wél mogelijk om tot een sluitende businesscase te komen.

NB: De regeling is inmiddels aangepast. De verhoging van de belastingkorting is niet doorgegaan maar de regeling is wel verruimd. Per 1-1-2016 is er sprake van een verlaging van het tarief van de eerste schrijf voor elektriciteit tot nihil voor gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Check het kennisdossier Verlaagd Tarief voor de actuele stand van zaken.

In september 2015 was de feestelijke opening van het zonnedak van een bloembollenbedrijf in het Haarlemse Westelijk Tuinbouwgebied, dat in de winter dienstdoet als indoor tennishal. Stichting Duurzame Energie Ramplaan realiseerde 1.347 zonnepanelen die de komende jaren huishoudens in Haarlem, Aerdenhout en Overveen voorzien van lokaal en duurzaam opgewekte energie. Deelnemers aan het project krijgen via de postcoderoosregeling korting op de energiebelasting.

Gezamenlijk dak

De postcoderoosregeling heeft als doel om de ontwikkeling van collectief opgewekte duurzame energie te stimuleren.Wie investeert in zonnepanelen op een gezamenlijk dak, kan aanspraak maken op de belastingkorting. Voorwaarde is wel dat de investeerder in hetzelfde postcodegebied woont als waarin de installatie ligt. “We willen dat iedereen zonne-energie kan opwekken”, zegt Eric de Lange van Zon op Nederland, een organisatie die initiatiefnemers helpt bij de realisatie van hun projecten. “Maar niet elke woning is geschikt voor zonnepanelen. Het is dan handig om samen op te trekken. De postcoderoosregeling maakt het realiseren van gezamenlijke zonneprojecten haalbaarder.”

"Deelnemen aan een zonneproject is nog steeds geen vetpot, maar het lijkt erop dat projecten nu wel in de plus kunnen komen!"
IJmert Muilwijk (ODE Decentraal)

Opstartproblemen

Maar vanwege de ongunstige voorwaarden kwamen er toch maar weinig projecten van de grond. “De postcoderoosregeling kende veel problemen bij de start”, vertelt IJmert Muilwijk van ODE Decentraal. “Ondanks de belastingkorting leverden postcoderoosprojecten een negatief rendement op. Sommige gemeenten of provincies gaven wel subsidie om het verlies recht te trekken, maar dit kunnen ze niet bij elk project doen. En om te zorgen dat er op grote schaal zonneprojecten van de grond komen, moeten projecten ook los van extra subsidie kunnen draaien.”

Belastingkorting omhoog

Inmiddels is bekend dat de belastingkorting voor postcoderoosprojecten per 1 januari 2016 omhoog gaat: van 7,5 cent naar 9 cent per kWh. De uitbreiding van de postcoderoosregeling maakt het mogelijk de businesscase van een postcoderoosproject rond te krijgen, zonder subsidie of sponsoring van een externe partij. Goed nieuws dus voor duurzame energieondernemers en energiecoöperaties. Ook Eise Jan Wattel van Duurzame Energie Ramplaan is blij met de aanpassing. “Met de verhoging is de terugverdientijd voor onze leden met zo’n 2 jaar verlaagd. Daarmee gaat deze richting de 10 jaar, waar dat eerder 10 tot 15 jaar was.”

Knelpunten aangepakt

Ook andere knelpunten binnen de regeling zijn aangepakt. Zo is de termijn van de energiebelastingkorting verlengd van 10 naar 15 jaar. En de verplichting voor een tweede aansluiting (bij grootverbruikaansluitingen) is komen te vervallen. Daarnaast bestond lange tijd veel onduidelijkheid over de BTW-plichtigheid bij postcoderoosprojecten. Dat ging over de vraag of deelnemers zowel over hun inleg als over de opgewekte stroom BTW moesten betalen. Inmiddels is duidelijk dat deelnemers maar eenmaal BTW hoeven te betalen.

Nieuwe impuls

Muilwijk verwacht dat de aanpassingen aan de regeling een nieuwe impuls zullen geven aan collectieve energieprojecten. “Deelnemen aan een zonneproject is nog steeds geen vetpot, maar het lijkt erop dat de projecten nu wél in de plus kunnen komen. Dat maakt het aantrekkelijker voor coöperaties om een zonneproject te starten. Ik zie nu al dat er meer projecten zijn gestart sinds het nieuws over de belastingkorting.”

Verhuiscriterium

Positieve ontwikkelingen rondom de postcoderoosregeling dus. Wat moet er gebeuren om de regeling nog aantrekkelijker te maken? “Het verhuiscriterium is nog een lastig punt”, zegt Muilwijk. “Deelnemers kunnen hun zonne-aandeel niet meenemen als ze verhuizen. Dat is voor veel mensen een belemmering om deel te nemen aan een project. De terugverdientijd is vaak 10 jaar, maar mensen verhuizen doorgaans eerder.” Ook werkt het volgens Muilwijk belemmerend dat niet alle energieleveranciers de regeling ondersteunen. “Hierdoor is het soms noodzakelijk om over te stappen naar een andere leverancier. Dat kan mensen ervan weerhouden om mee te doen. Toch mogen deze knelpunten mensen niet weerhouden een zonneproject te starten. Daarvoor is de noodzaak om de energietransitie te versnellen te groot.”

Dit artikel is geschreven met medewerking van Hans Rikze (Morgen Groene Energie), IJmert Muilwijk (ODE decentraal), Eric de Lange (Zon op Nederland) en Eise Jan Wattel (DE Ramplaan)