Samen stroom opwekken op het dak van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Of energiebesparende maatregelen nemen voor de algemene voorzieningen van het appartementencomplex. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de mogelijkheden? Wie kan je adviseren? We zetten de meestgestelde vragen en antwoorden op een rijtje.

Financiering

Kun je als VvE geld lenen om te verduurzamen?

Er zijn grofweg drie financieringsmogelijkheden voor VvE’s:

1. VvE Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening kun je energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder de VvE-reserveringen aan te spreken. De VvE dient uit ten minste acht wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar naar keuze. De omvang is minimaal € 25.000 per VvE en maximaal € 25.000 per appartement (bij tenminste acht wooneenheden).

Wil  je een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen in combinatie met een andere energiebesparende maatregel. Je kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen.

2. Duurzaamheidslening

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee je tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan je woning financiert. Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Op de website van SVn kun je zien welke leningen jouw gemeente of provincie aanbiedt. In de voorwaarden kun je zien of deze lening van toepassing is op VvE’s.

3. Duurzame Monumenten-Lening

De Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Waaronder ook VvE’s. De hoogte van de lening, minimaal € 25.000 en maximaal € 300.000, is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen voor VvE’s. De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex.

Is het verstandig om geld te lenen voor verduurzaming van de VvE?

Het voordeel van geld lenen voor verduurzaming van je VvE is dat besparingen meteen gerealiseerd kunnen worden op de (individuele) energierekening en/of de onderhoudskosten. Nadeel is uiteraard dat rente en aflossing moet worden betaald gedurende de looptijd. Of deze zaken zich tot elkaar verhouden, en wat voor verhoging acceptabel is voor de VvE zal met de leden moeten worden besproken.

Alternatief is de maatregelen betalen uit de eigen reserves (indien deze voldoende groot zijn) óf sparen tot de maatregelen kunnen worden betaald. In dat geval wordt het uitvoeren van de maatregelen uitgesteld, waardoor ook de besparingen pas later gerealiseerd kunnen worden. Het kan dus in veel gevallen verstandig zijn om met geleend geld meteen de besparingen te realiseren.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Als VvE energie besparen in je gebouw en appartement(en)? Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je als VvE de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen. Deze subsidie, die loopt tot 31 december 2022, is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Je kunt subsidie aanvragen voor energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, energiebesparende maatregelen en een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Let op: vraag subsidie aan vóórdat je maatregelen uitvoert.

Duurzaam onderhoud

Wat is een energieadvies?

Een energieadvies is een adviesrapport dat de VvE inzicht geeft in bouwkundige en installatie-technische verbetermaatregelen. Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 EPA-maatwerkrapport – bestaande woningen, moet het maatwerkadvies opstellen.

Let wel, een maatwerkadviseur is geen bouwkundige. De maatwerkadviseur kan aangeven wat interessante besparingsmogelijkheden zijn in jouw woning, en wat dat ongeveer gaat kosten en opleveren. Een maatwerkadvies kost gemiddeld tussen € 200 en € 300 (inclusief btw). Een gecertificeerd bedrijf vind je hier.

Wat is een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)?

Een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is een plan waarin het onderhoud van het gebouw voor 10 of 15 jaar is opgenomen. Het plan bevat een nulmeting waarin de huidige staat van het onderhoud is opgenomen. Vervolgens geeft het plan in de tijd aan welke (herstel)werkzaamheden nodig zijn om het gebouw in een goede staat te houden.

Daarnaast is in het plan opgenomen welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt bovendien subsidie voor VvE’s die een DMJOP willen laten opstellen. Subsidie wordt alleen verstrekt als er ook een energieadvies is opgesteld.

Waar moet ik op letten bij het opstellen van een DMJOP?

Het is belangrijk om het doel waar het DMJOP naar toe werkt, helder te formuleren. Moet het gebouw op termijn energieneutraal worden? Nul op de meter? Energieleverend? (Aard)gasloos? Dit is vaak ook het gesprek dat voorafgaand met de leden gevoerd dient te worden, bijvoorbeeld tijdens de ledenvergadering. Hun input kun je gebruiken voor het opstellen van het DMJOP.

Een adviseur kan je helpen bij het opstellen van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), het onderzoeken welke energiemaatregelen voor jouw VvE het meest geschikt zijn en wat dat voor jullie gaat kosten. Daarbij is het goed om de adviseur mee te geven of de gemeente plannen heeft voor (uitbreiding van) een collectieve warmtevoorziening, zoals een warmtenet in de wijk.

Bij een DMJOP worden de verduurzamingsmaatregelen bij voorkeur in de onderhoudsplanning opgenomen. In de praktijk gebeurt het vaak dat de verduurzamingsmogelijkheden als aparte paragraaf worden benoemd en beschreven, maar niet in de onderhoudsplanning en -begroting zitten. Het zijn vaak ook zaken waar je als VvE nog iets van moet vinden. Bij voorkeur bouwt de adviseur deze tussenstap in, zodat er een integraal verduurzamingsplan voor het gebouw komt.

Hoe kan ik het beste duurzaamheid meenemen in ons DMJOP?

Het laten opstellen van een energieadvies en een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan is de beste manier om duurzaamheid te integreren in het reguliere Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van je VvE. Daarmee krijg je inzicht in wanneer welk onderhoud plaats moet vinden, welke verduurzamingsmogelijkheden er zijn en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Hoe vind ik een geschikte adviseur?

Er zijn veel verschillende kundige adviseurs die je kunnen helpen bij het opstellen van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), het onderzoeken welke energiemaatregelen voor jouw VvE het meest geschikt zijn en wat dat voor jullie gaat kosten. Daarnaast zijn er procesbegeleiders beschikbaar die ervoor zorgen dat de juiste uitvoerende partij de maatregelen uitvoert, dat er draagvlak binnen de VvE is, dat de financiering geregeld is en de subsidies zijn aangevraagd.

Wellicht heb je een adviseur waar je vaak mee samenwerkt, of ken je een adviseur die een andere VvE goed heeft geholpen? Een energieloket kan je ook helpen bij het vinden van een geschikte adviseur of procesbegeleider.

Zonnepanelen

Welke mogelijkheden zijn er om zonnepanelen op het dak van onze VvE te plaatsen?

Er zijn voor VvE’s verschillende manieren om zonnepanelen op het gebouw te laten installeren:

Voor de gezamenlijke voorzieningen

Je kunt als VvE panelen aanschaffen en de opgewekte stroom gebruiken voor gemeenschappelijke voorzieningen. De zonnepanelen worden in dit geval rechtstreeks aangesloten op de meterkast van het gebouw en gebruikt voor gemeenschappelijke zaken (bv. verlichting en lift). De individuele elektriciteitsrekening van de VvE-leden verandert niet, maar de gezamenlijke kosten voor gedeelde zaken worden minder.

Zonnepanelen op individuele appartementen

Het dak wordt gebruikt voor zonnepanelen van bewoners, waarbij de panelen rechtstreeks worden aangesloten op individuele meterkasten. Dit geeft echter wel een beperking voor leden die in eerste instantie niet meedoen, maar later alsnog zonnepanelen willen: aansluiting op de individuele meterkast is voor hen moeilijk of niet mogelijk. Als VvE moet je hier duidelijke afspraken over maken.

Ieder individu saldeert bij dit scenario via de salderingsregeling op zijn of haar eigen elektriciteitsmeter thuis. 

Zonnepanelen op de VvE via een postcoderoosproject

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd,  komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Hierbij realiseert de VvE een collectieve zonne-installatie op het dak. Individuele leden participeren in het project en in ruil daarvoor krijgen ze korting op de energiebelasting over hun individuele energieverbruik.

Houd er rekening mee dat voor het plaatsen van zonnepanelen op de VvE meestal een ‘gekwalificeerde meerderheid van stemmen’ vereist is in de ledenvergadering. Bijvoorbeeld 2/3, zie de splitsingsakte van de VvE. Daardoor is het in de praktijk weleens lastig om voldoende leden achter het voorstel te krijgen voor een postcoderoosproject.

Praktijkvoorbeeld: VvE Ensemble heeft dit slim aangepakt. Ze wist de leden die niet wilden deelnemen in het project toch achter de plannen te krijgen. Hoe? Door van de opbrengst van het VvE postcoderoosproject € 10 per paneel jaarlijks ten goede te laten komen aan de algemene voorzieningen.

Zonnepanelen via postcoderoosproject van een lokale energiecoöperatie

Een alternatieve mogelijkheid om een postcodeproject op je VvE te realiseren, is het dak te verhuren aan een lokale energiecoöperatie. Dan kunnen niet alleen VvE-leden deelnemen, maar alle omwonenden binnen het geldende postcoderoosgebied. En het levert de VvE jaarlijks extra inkomsten op in de vorm van een dakvergoeding van de coöperatie.

Waar kan ik terecht voor advies over de mogelijkheden voor zonnepanelen op de VvE?

Een aantal professionele partijen ondersteunen/adviseren specifiek VvE's in verduurzaming:

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met APPM Management Consultants.