Je hebt een geschikt dak gevonden. De coöperatie heeft een contract afgesloten met de eigenaar van het dak. Maar wie is verantwoordelijk voor het verzekeren van de installatie? En tegen welk type schade kan je je verzekeren?

In het geval van het verzekeren van de installatie, gaat het erom wie de eigenaar is van de installatie. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor de verzekering, ongeacht de plek van de installatie. Wanneer je de installatie op het dak van een ander bevestigt, blijft de coöperatie - mits dit goed wordt vastgelegd in het contract - eigenaar van de installatie.

Waartegen verzekeren?

Er zijn verschillende typen schade waartegen je je kan verzekeren:

  • Schade aan het systeem zelf door van buiten komend onheil. 
    Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor deze vorm van schade aan de installatie. De eigenaar van het pand heeft een opstalverzekering voor schade aan het pand, deze dekt in de meeste gevallen niet de schade aan de installatie. Zelfs als de eigenaar van het pand ook eigenaar is van de installatie, is het niet vanzelfsprekend dat de opstalverzekering dit dekt.
  • Inkomstenderving doordat het systeem door van buiten komend onheil niet functioneert.
  • Schade aan de installatie door inwendige gebreken van het systeem.
    Let bij het afsluiten van een verzekering op dat de panelen op jouw installaties goedgekeurd zijn door de verzekeraar. Controleer of deze schade niet ook al binnen de garantie valt, om dubbele verzekering te voorkomen.
  • Schade aan anderen.
    Bijvoorbeeld schade aan het pand veroorzaakt door de installatie. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor materiële of letselschade die door toedoen van de coöperatie wordt veroorzaakt. NB. Let op het onderscheid met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (deze dekt eventuele vermogensschade ten gevolge van de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld door een verkeerd gegeven advies) en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering (waarmee bestuursleden kunnen worden verzekerd voor eventuele persoonlijke aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijk bestuur).

Maak in het contract met de dakeigenaar afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is en wie waarvoor verzekerd is. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als er een paneel door het raam vliegt door toedoen van wind? Wie is verantwoordelijk voor kortsluiting? En voor de eventuele inkomstenderving daardoor? Van zowel de installatie maar misschien ook van het bedrijfspand?

Bij wie verzekeren?

We raden je aan om op onderzoek uit te gaan naar de diverse aanbieders. Er zijn verschillende verzekeraars bij wie je bovenstaande verzekeringen kunt afsluiten. Dat elk specifiek project weer anders is, maakt het voor verzekeraars lastig om de risico's in te schatten. Dit resulteert in grote verschillen tussen premies. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met de verzekeraar waar je als coöperatie al andere verzekeringen hebt lopen om te kijken of je aanvullende risico’s met maatwerk kunt meeverzekeren.

Vergelijk de voorwaarden van de verschillende verzekeringen nauwkeurig voordat je een verzekering afsluit. Omdat elke (project)coöperatie anders is, kan HIER opgewekt geen uitspraken doen over welke verzekering het beste bij je past. 

Voorbeeldcase Zuiderlicht

 

Waarvoor verzekerd?

Verzekeraar

Hoe?

Schade aan en diefstal van de zonnepanelen

Solarif

Per project

Opbrengstverliezen als gevolg van schade
van buitenaf (dwz niet als de installatie defect is)

Solarif

Per project

Tot X-bedrag aan gevolgschade per gebeurtenis.
Dwz schade veroorzaakt aan bijv eigendom van anderen
(dakeigenaar) of personen veroorzaakt is gedeeltelijk verzekerd.

Solarif

Per project

Bedrijfsaansprakelijkheid: tot X-miljoen per gebeurtenis verzekerd

Meijers assurantiën

Per coöperatie, maar de premie is afhankelijk
van het aantal projecten.

Bestuursaansprakelijkheid: tot X-bedrag

Meijers assurantiën

Per coöperatie

Onderwerpen