Ga je gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie? De SDE+ regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Maar hoe ziet een businesscase voor een SDE+ aanvraag er uit?

Gebruik de beslisboom Zon en het geïntegreerde Basisrekenmodel SDE+ om een voorbeeld inschatting te maken voor de businesscase van je zonneproject met SDE+ subsidie. De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je businesscase vorm te geven! En bereken welk rendement dat ongeveer oplevert.