De warmtetransitie is een complexe opgave waarin veel samengewerkt moet worden. Eén van de belangrijke samenwerkingen is die tussen gemeente en bewonersinitiatief. Om de verschillende perspectieven te doen rijmen in zo'n samenwerking, helpt het om duidelijke afspraken te maken. Dat doe je met een samenwerkingsovereenkomst. Maar wat zet je daarin? Als voorbeeld delen gemeente Noordenveld en Energiecoöperatie Noordseveld hun overeenkomst.

De gemeente Noordenveld heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, maar weet dat ze dit niet alleen kan bewerkstelligen. Daarom werkt ze samen met partners, waaronder de energiecoöperatie. De samenwerking is sinds februari 2021 officieel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Bekijk hem als inspiratie!

Samenwerkingsafspraken

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken uitgewerkt over het project Energieke Buurten – dat als doel heeft de woningen in de gemeente per wijk aardgasvrij te maken, met daarbij ook aandacht voor andere uitdagingen zoals wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid. Gemeente en coöperatie trekken hierin samen op zetten er een projectbureau voor op.

De overeenkomst bevat onder meer de volgende onderdelen :

  1. Het doel van samenwerken
  2. De inrichting van een projectbureau
  3. De opdracht aan en rapportage van het projectbureau
  4. De financiering van het projectbureau
  5. De overige verplichtingen van de partijen

Downloads

Het document betreft de definitieve samenwerkingsovereenkomst. Het advies over de vorm ervan komt van PlasBossinade advocaten en notarissen. In de bijlagen vind je het projectplan en jaarplan voor het project Energieke Buurten.

Samenwerkingsovereenkomst gemeente en energiecoöperatie

Juridisch advies samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 1: Projectplan Energieke Buurten

Bijlage 3: Jaarplan 2021 Energieke Buurten