Welk beleid voeren gemeenten voor het inpassen van windmolens en zonnepanelen in het landschap en de natuur. En hoe gaan ze om met bewonersparticipatie, ofwel het betrekken van omwonenden, en lokaal eigendom. Zorgen ze dat de lokale bewoners meeprofiteren van de opbrengsten? In dit kennisdossier verzamelen we voorbeelden van gemeentelijke beleidskaders gericht op windmolens en zonneparken.