De initiatiefnemers van Warm Heeg zijn inmiddels al meer dan 10 jaar bezig. Als pioniers in de lokale warmtetransitie hebben ze gaandeweg veel geleerd. Doordat ze altijd hun ervaringen en stappen hebben bijgehouden kan iedereen nu profiteren van de route die zij hebben afgelegd.

Vier fases en vier werksporen

Terugkijkend is het Heeger traject in 4 fases in te delen:

  • de aanloopfase (2012-2018);
  • de verkenningsfase (2019-2021);
  • de ontwikkelfase (2021-2022); en
  • de uitvoeringsfase (2023- ?)

Warm Heeg staat nu dus aan het eind van de ontwikkelfase en zal dit jaar overgaan tot uitvoering. Binnen elke fase besteden ze in het logboek aandacht aan vier zogeheten “werksporen”:

  • de ontwikkeling van het initiatief;
  • de financiën;
  • organisatie en samenwerking; en
  • draagvlak en communicatie.

De route van Heeg startte in 2012 en is tot en met 2022 visueel uitgewerkt en terug te lezen. Zo kun je als buitenstaander terugkijken naar alle belangrijke projectonderdelen, mijlpalen en beslis- of bijstuurmomenten. Iedere fase eindigt met makkelijk te lezen overzicht van de ‘Lessons learned’. 

Bekijk het Logboek

Kortom het Logboek van initiatief Warm Heeg is een schat aan inzichten, processtappen en met daarin alle highs en lows die een initiatiefgroep doormaakt.

Bekijk meteen het Logboek of bezoek de site van Warm Heeg

Eerst meer weten over het initiatief Warm Heeg?

Bekijk dan onderstaande video.