Een toekomst zonder aardgas. Welke alternatieven zijn er? En welke rol kunnen lokale energie coöperaties daarbij spelen?

Gerealiseerde projecten

Op verschillende plekken in Nederland experimenteren energie-initiatieven met lokale warmteopwekking. We hebben enkele verhalen van gerealiseerde projecten voor je verzameld.

OVERZICHT PROJECTEN

Bijeenkomsten

Regelmatig organiseert HIER opgewekt inspiratie- en werksessies in dit thema. Houd de agenda hiervoor goed in de gaten. 

agenda

Verkenning lokale warmte initiatieven

Met dit rapport krijg je inzicht in de kansen en belemmeringen voor lokale warmte-initiatieven maar lees je ook wat er nodig is om lokale warmte initiatieven te bevorderen.

Lees verder

Coöperaties in de warmtetransitie

De doelstellingen zijn ambitieus. Aardgasvrij in 2030. Dat vereist een forse warmtetransitie die op lokaal niveau haar beslag moet krijgen. Energiecoöperaties kunnen en moeten hierin een baanbrekende rol vervullen. Op een conferentie in Utrecht, georganiseerd door HIER opgewekt en ODE Decentraal, wisselde op 13 mei jl. coöperaties en samenwerkingspartners ervaringen uit. Hieronder is het videoverslag van deze dag. De artikelen die zijn verschenen n.a.v. deze dag, zijn in dit dossier te vinden.