Warmte is voor de meeste lokale duurzame initiatieven nog nieuw terrein. Toch zijn er een tiental warmte initiatieven gestart. Wat doen deze initiatieven al? En wat betekent dit voor jou als initiatief? Kun je zo met een warmteproject beginnen?

Koploper Texel Energie heeft bijvoorbeeld vanaf 2014 een collectieve biomassa ketel in gebruik. Hiermee wordt in de verwarming voorzien van 96 woningen van de wijk ’99 in Den Burg. Deze ketel werkt op houtpellets en houtsnippers. Doel is om zoveel mogelijk afvalhout van het eiland zelf te gebruiken. Er wordt alleen duurzaam hout, waarvan de herkomst ook bekend is, gebruikt.

Energiebedrijf Thermo Bello (zie ook: www.thermobello.nl) is een bijzonder voorbeeld, waarbij bewoners van de duurzame wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg een collectieve wijkverwarming hebben overgenomen. Thermo Bello is producent, netbeheerder en warmteleverancier, en levert lage temperatuur warm water aan 192 woningen en 8 bedrijfspanden. De warmte wordt onttrokken aan drinkwater met een warmtepomp. Een technische werkgroep bestaande uit actieve wijkbewoners optimaliseert de warmteproductie. Gerwin Verschuur, directeur van Thermo Bello, geeft aan dat zelf beheren van de warmteproductie door de aanwezigheid van deze technische werkgroep heel goed gaat, maar dat het zelf beheren van het transportnetwerk geen eenvoudige opgave is. "Er zijn grote investeringen mee gemoeid, het vraagt heel specifieke expertise en het onderhouden van het net is zodanig specialistisch dat je dit wel moet uitbesteden." Meer lezen kan in de publicatie Thermo Bello, Energie voor de wijk, nieuwe nuts in de praktijk.

Samen met Alliander DGO onderzoekt een bewonerscollectief uit Amsterdam de interesse in warmtelevering van de Jaap Edenbaan. De ijsbaan heeft warmte over, omdat de baan gekoeld wordt. Woningen in de buurt zouden deze restwarmte kunnen gebruiken om te verwarmen. Zo zijn in de gebouwde omgeving vraag en aanbod vaak nog veel slimmer op elkaar aan te sluiten. Hoe krijg je mensen echter mee om hun eigen CV-ketel te vervangen door warmtelevering? En wat zijn de voordelen om dit met een collectief te regelen? Met projecten als deze zal de komende tijd veel waardevolle ervaring worden opgedaan.

Rol initiatieven

De rol die initiatieven op zich nemen, is verschillend. Initiatieven kunnen de rol op zich nemen om warmte in te kopen en door te leveren. Dit kan voordelig zijn, omdat de leverancier van warmte liever 1 grote klant heeft in plaats van meerdere particuliere klanten. Het initiatief kan ook zelf warmte duurzaam opwekken. Maar, als er geen beschikbaar warmtenet is, zal dit nog aangelegd moeten worden. En, als er wel een warmtenet is, is de eigenaar van dit net op dit moment niet verplicht om aanbieders van duurzame warmte toe te laten op dit net. Voorbeelden van onderzoeksprogramma’s naar regionale warmte-koude-netten waarop meerdere partijen aangesloten kunnen zijn het Programma Bureau Warmte Koude Zuid Holland en het programma Warmte Koude van de MRA.

Kenniscluster HIER opgewekt

In 2016 is HIER opgewekt met een aantal van de koploper initiatieven een kenniscluster gestart met een focus op collectieve duurzame warmte opwekking en warmtenetten. De ontwikkelingen gaan snel en via dit kenniscluster kunnen we de nieuw opgedane kennis verder landelijk verspreiden. Heb je vragen over dit kenniscluster? Neem dan contact op met Merian Koekkoek van HIER opgewekt via merian@hier.nu of bel met 030-711 64.

Bronnen: HIER opgewekt kenniscluster warmte, www.texelenergie.nl, www.thermobello.nl, www.allianderdgo.nl