De brochure ‘Samen werken aan een duurzaam energieproject. Wat moet u weten als u naar de bank stapt voor financiering?’ bevat tips en informatie voor particulieren en ondernemers die (aanvullende) financiering zoeken voor een duurzaam energieproject. 

Duurzame energieprojecten vragen natuurlijk om investeringen. Is er niet voldoende eigen vermogen, dan wenden initiatiefnemers zich doorgaans tot financiers, zoals banken. Banken hebben bepaalde zekerheden nodig, om te kunnen financieren. Bij (lokale) duurzame energieprojecten verstrekken banken doorgaans projectfinanciering. Projectfinanciering betekent: de hoogte van de lening wordt gebaseerd op basis van de toekomstige kasstromen die het project verwacht te genereren. De bank maakt daarbij altijd een risico inschatting. 

Zo let de bank bij projectfinanciering van lokale energieprojecten onder andere op de volgende zaken: de opzet van een project, de sterkte van het management, de leden van de coöperatie of vereniging, de sterkte van leveranciers, de mogelijkheden voor het vestigen van zekerheden (onderpand, waarborg), de huidige markt, het overheidsbeleid enzovoort.

In de brochure ‘Samen werken aan een duurzaam energieproject. Wat moet u weten als u naar de bank stapt voor financiering?’ staan aanbevelingen, criteria en tips voor financiering van kleinere duurzame energieprojecten. Voor energieprojecten ontwikkeld door verschillende initiatiefnemers (samen) zoals energiecoöperaties, MKB en grootzakelijk bedrijven en professionele ontwikkelaars. De brochure is een coproductie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Vereniging van Banken, in het kader van de Green Deal Expertisecentrum Financiering duurzame energie projecten’.

Bron: De Nederlandse Vereniging van Banken