In onze transformatie naar duurzame (collectieve) warmte systemen refereert men vaak naar Scandinavische landen. Op de eerste plaats Denemarken, maar ook Zweden heeft verregaande stappen genomen om te verduurzamen. De Zweedse stad Malmö is een mooi voorbeeld. Hier is integraal gewerkt aan stadsvernieuwing – waarbij duurzaamheid een centraal thema was.

Creatieve participatie, werkende businesscases en een totale verleiding naar duurzaam wonen heeft in Malmö echt gewerkt. Maar de transformatie heeft niet voor iedereen kunnen baten. Planoloog en politicoloog Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht, schreef in 2019 een essay over deze Zweedse ontwikkelingen. Je kunt het essay hieronder downloaden. Lees over de lessen die wij kunnen mee nemen in onze warmtetransitie.