Waterstof wordt vaak aangehaald als de heilige graal in de energietransitie. Op Nederlands en op Europees niveau wordt er hard gewerkt om waterstof in te zetten voor energieopslag en vervoer. In dit artikel bekijken we kort waar waterstof de komende tijd wel en niet voor ingezet gaat worden en waarom.

Waarom zetten Europese landen in op waterstof?

Inzetten op waterstof heeft verschillende redenen. Naast technische en duurzame zijn er ook geopolitieke en strategische redenen:

 1. De fossiele brandstofindustrie wil relevant blijven
 2. Geopolitiek
  • Vooruitlopen op concurrentie
  • Minder afhankelijk zijn van fossiele bronnen 
  • Onze afzetmarkt koppelen aan zonne-energie rijke landen
 3. Investeringen in infrastructuur waarborgen

Waarom waterstof nog geen goed alternatief is voor aardgas

Dat landen groots inzetten op waterstof geeft hoop dat we het als alternatief voor Gronings aardgas kunnen gebruiken. Zo simpel is het echter niet. Waterstof is een belangrijke grondstof en energiedrager, maar zal eerst op andere plekken worden ingezet. Drie redenen:

 1. De productie is nu nog erg duur. Pas over 10 jaar is groene waterstof winstgevend.
 2. Waterstof is pas duurzaam als er een groot overschot aan duurzame energie is.
 3. Op dit moment kunnen overschotten aan groene elektriciteit nog beter direct op het elektriciteitsnet gezet worden, met oog op prijs en efficiëntie.

Energie voor het verwarmen van huizen moet uiteindelijk betaalbaar voor bewoners zijn. Waterstof is dat nog niet. Daarom kunnen we het economisch gezien beter inzetten bij hoge temperatuur (hoogovens) en grondstofprocessen (kunstmest, plastics, etc.) in de industrie. Daarna in zwaar transport en de luchtvaart. Alleen op erg moeilijk verwarmbare plekken kan dan waterstof nog als een goede oplossing uitkomen, denk bijvoorbeeld aan historische stadscentra. De rest van de woonwijken zullen waarschijnlijk op andere manieren makkelijker verwarmd kunnen worden.

Waterstofladder: waarvoor is waterstof wél geschikt?

Natuur en Milieu heeft een overzicht gemaakt van hoe we waterstof het beste kunnen inzetten in Nederland. Links staan toepassingen waarvoor geen alternatieven voor waterstof zijn en het economisch erg voordelig is. Rechts waar het een erg dure oplossing is, en er voldoende andere alternatieven zijn voor waterstof.

waterstof ladder natuur en milieu
Bron: Natuur & Milieu - klik voor meer informatie

Pilots waterstof voor woningen

Er zijn wel kleine pilots om te kijken hoe waterstof in de gebouwde omgeving kan worden ingezet. Zoals dit project in Zweden. Het interessante van dit project is dat de warmte, die bij het onzuinige elektrolyseproces vrijkomt, ook opgeslagen wordt (dus in combinatie met een WKO). Zo halen ze uiteindelijk meer rendement uit de totale installatie.

Dichter bij huis – namelijk in Rozenburg – test Stedin de mogelijkheden met waterstof. Ook al vindt de netbeheerder in lijn met Natuur & Milieu dat de bruikbaarheid van waterstof grootschalig pas in de toekomst ligt.

Zelf een waterstofpilot starten

Wil je ondanks de tegenargumenten toch een groen waterstofpilot beginnen in je woning of wijk? Kijk bij Topsector Energie welke subsidies er zijn en voor welke specifieke verduurzamingsmissie je waterstof kunt inzetten.  

Bekijk ook de andere duurzame oplossingen voor het verwarmen van woningen: 

Tags